Girls – The 1975

Zespół z 1975 roku? Nie dajcie się zwieść! To tylko nazwa – grupa chłopców, grających alternatywnego/indie rocka zdecydowanie jest współczesna.

I like your face despite your nose
17 and a half years old
I’m worrying about my brother finding out
Where’s the fun in doing what you’re told?

I said ‚No!’
‚Oh give it a rest, I could persuade you’
‚I’m not your typical, stoned 18 year old’
‚Give me a night I’ll make you’
‚I know you’re looking for salvation in the secular age, but girl I’m not your savior’
Wrestle to the ground.
God help me now because,

They’re just girls breaking hearts
Eyes bright uptight, just girls
But she can’t be what you need if she’s 17
They’re just girls
They’re just girls

A pair of frozen hands to hold,
Oh she’s so southern so she feels the cold,
One moment I was tearing off your blouse,
Now you’re living in my house.
What happened to just messing around?

I said „Yo, I think I better go. I can’t take you”
„You just sit and get stoned with 30 year olds and you think you’ve made it”
„Well, shouldn’t you be fucking with somebody your age instead of making changes?”
Wrestle to the ground.
God help me now because,

They’re just girls breaking hearts
Eyes bright uptight, just girls
But she can’t be what you need if she’s 17
They’re just girls
They’re just girls

Told her from the start,
Destined to be hard.
Told her from the start
I’m breaking your heart
Destined to be hard
I’ll break your heart

I said „Yo, I think I better go. I can’t take you”‚
I know you’re looking for salvation in the secular age, but girl I’m not your savior
‚”Well, shouldn’t you be fucking with somebody your age instead of making changes?”
Wrestle to the ground.
God help me now because,

They’re just girls breaking hearts
Eyes bright uptight, just girls
But she can’t be what you need if she’s 17
They’re just girls
They’re just girls

Cause they’re just girls

Just girls
They’re just girls

Lubię twoją twarz, pomimo nosa
17 i pół roku
Martwię się, że mój brat odkryje
Gdzie jest zabawa w robieniu tego co ci powiedziano?

Powiedziałem ‚Nie!’
‚O, przestań, mogłabym cię przekonać’
‚Nie jestem twoją typową, naćpaną 18-latką’
‚Daj mi noc, uszczęśliwię cię’
‚Wiem, że szukasz ocalenia w świeckim wieku, ale dziewczyno, nie jestem twoim zbawcą
Mocuję się z ziemią.
Boże, pomóż mi teraz, bo,

To tylko dziewczyny, łamiące serca
Oczy jasne, rozdrażnione, tylko dziewczyny
Ale ona nie może być tym, czego potrzebujesz, jeśli ma 17 lat
To tylko dziewczyny
To tylko dziewczyny

Para skostniałych rąk do trzymania,
Oh, ona jest z południa, więc czuje chłód,
W jednej chwili zdzierałem twoją bluzkę,
Teraz, mieszkasz w moim domu.
Co się stało, żeby tak bałaganić?

Powiedziałem  „Yo, myślę, że lepiej już pójdę. nie mogę cię wziąć”
„Ty tylko siedzisz i ćpasz z 30-latkami i myślisz że ci się udało”
„Cóż, nie powinnaś się pieprzyć z kimś w twoim w wieku, zamiast wprowadzać zmiany?”
Zmagam się z ziemią
Boże pomóż mi teraz, bo

To tylko dziewczyny, łamiące serca
Oczy jasne, rozdrażnione, tylko dziewczyny
Ale ona nie może być tym, czego potrzebujesz, jeśli ma 17 lat
To tylko dziewczyny
To tylko dziewczyny

Mówiłem jej od początku ,
(jestem)Przeznaczony, by być twardym.
Mówiłem jej od początku
Złamię ci serce
(jestem) Przeznaczony, by być twardy
Złamię ci sercę

Powiedziałęm „Yo, lepiej pójdę, nie mogę cię wziąć”‚
Wiem, że szukasz ocalenia w świeckim wieku, ale nie jestem twoim zbawcą, dziewczyno
„Cóż, nie powinnaś się pieprzyć z kimś w twoim w wieku, zamiast wprowadzać zmiany?”
Zmagam się z ziemią
Boże pomóż mi teraz, bo

To tylko dziewczyny, łamiące serca
Oczy jasne, rozdrażnione, tylko dziewczyny
Ale ona nie może być tym, czego potrzebujesz, jeśli ma 17 lat
To tylko dziewczyny
To tylko dziewczyny

Bo to tylko dziewczyny,
Tylko dziewczyny

tylko dziewczyny.

Słowniczek:

face – twarz

despite – pomimo, mimo

to worry about sth – martwić się o coś, niepokoić się

to find out – odkryć, dowiedzieć się

give it a rest! – przestań!

to persuade – przekonać, nakłonić

stoned – naćpany

salvation – zbawienie, ocalenie, ratunek

secular – świecki, laicki

savior – zbawca, wybawca

to wrestle – mocować się, zmagać się

bright – jasny

uptight – spięty, rozdrażniony

frozen – zamarznięty, skostniały, zamrożony

to tear off – zdzierać, oberwać

to mess around – bałaganić, grzebać

instead of – zamiast, w zamian za

destined – przeznaczony, przeznaczone

 

Dodaj komentarz