Get back, Get through – Where did my baby go? John Legend

Propozycja na dziś – spokojny numer pana Johna Legend, który szuka swojej ukochanej. W sam raz na złapanie paru słówek przed romantyczną randką! Piosenka zdecydowanie jesienna, ale jak najbardziej przyjemna. W środku słówka nawet z poziomu advanced oraz 2 Phrasal Verbs!

Where did my baby go?
I wonder where she ran off to
I miss my baby so
I’m calling but I can’t get through
Please tell that girl if you meet her
That someone’s longing to see her
Where did my baby go?
I wish that she would get back soon (get back soon)

I’m searching for the lover I knew
Have you seen her?
Where did she go?
Feels like I’ve just lost my only friend
Flames subsided, colors faded
Love just got so complicated
Wish that I could see her smile again
So if you see her out there, tell her I’m still here
Waiting for the day when she will reappear

Where did my baby go?
I wonder where she ran off to
I miss my baby so
I’m calling but I can’t get through
Please tell that girl if you meet her
That someone’s longing to see her
Where did my baby go?
I wish that she would get back soon (get back soon)

Maybe I was wrong and I
Ignored her for too long and I
Didn’t even notice when she slipped away
Maybe while I lay fast asleep then
Out into the night she creeps
I’ll leave the light on, so she’ll come back someday
So if you see her out there, tell her it’s not fair
That life’s just not the same when she’s not here

Where did my baby go?
I wonder where she ran off to
I miss my baby so
Just what am I supposed to do?
Please tell that girl if you meet her
That someone’s longing to see her
Where did my baby go?
I wish that she would get back soon (get back soon)

Gdzie odeszła moja ukochana?
Zastanawiam się dokąd uciekła
Tęsknię tak za moją kochaną
Wołam, ale nie mogę dotrzeć
Proszę powiedz tej dziewczynie, jeśli ją spotkasz
Że ktoś ma wielką ochotę ją zobaczyć
Gdzie odeszła moja ukochana?
Chciałbym, żeby wróciła wkrótce (wróciła wkrótce)

Szukam kochanki, którą znałem
Widziałeś ją?
Dokąd poszła?
Czuję się, jakbym właśnie stracił mojego jedynego przyjaciela
Płomienie przygasły, kolory wyblakły
Miłość stała się taka skomplikowana
Chciałbym móc znów zobaczyć jej uśmiech
Więc jeśli zobaczysz ją tam, powiedz jej że wciąż tu jestem
Czekając na dzień, gdy ona znów się pojawi

Gdzie odeszła moja ukochana?
Zastanawiam się dokąd uciekła
Tęsknię tak za moją kochaną
Wołam, ale nie mogę dotrzeć
Proszę powiedz tej dziewczynie, jeśli ją spotkasz
Że ktoś ma wielką ochotę ją zobaczyć
Gdzie odeszła moja ukochana?
Chciałbym, żeby wróciła wkrótce (wróciła wkrótce)

Może myliłem się i ja
Ignorowałem ją zbyt długo i ja
Nawet nie zauważyłem, kiedy ona się wymknęła
Może podczas gdy leżę i szybko zasypiam, wtedy
Ona skrada się po nocy
Zostawię włączone światło, żeby ona wróciła któregoś dnia
Więc jeśli ją tam zobaczysz, powiedz jej że to nie fair
Że życie już nie jest takie samo, kiedy jej tu nie ma

Gdzie odeszła moja ukochana?
Jestem ciekaw dokąd uciekła
Tak tęsknię za moją kochaną
Tylko co mam robić?
Proszę powiedz tej dziewczynie, jeśli ją spotkasz
Że ktoś ma wielką ochotę ją zobaczyć
Gdzie odeszła moja ukochana?
Chciałbym, żeby wróciła wkrótce (wróciła wkrótce)

Słowniczek:

to wonder – zastanawiać się, być ciekawym

to run off – uciekać, zwiać

to miss – tęsknić

to call – wołać, dzwonić

to get through – dodzwonić się, dotrzeć do kogoś, przebrnąć przez coś

to meet – spotkać, napotkać

longing for sth – pragnienie czegoś; to long to do sth – mieć wielką ochotę coś zrobić; longing – tęskny, stęskniony

to wish for sth – pragnąć czegoś; wish – pragnienie, życzenie

to get back – odzyskiwać, powracać, dostawać z powrotem

soon – wkrótce, niebawem, niedługo

to search for – szukać

lover – kochanek, kochanka, zakochany, miłośnik

to know – wiedzieć, znać; knew – II forma od know

lost – zgubił, stracił, zagubiony – II i III forma od lose – tracić

only – tylko, zaledwie, jedyny

friend – przyjaciel

flames – płomienie

to subside – maleć, ustępować, cichnąć, zmniejszać się

to fade – blaknąć, blednąć, płowieć

complicated – skomplikowany

smile – uśmiech; to smile – uśmiechać się

again – znów, ponownie, znowu

waiting – czekając, czekanie; to wait czekać

to reappear – ponownie się pojawić, ponownie się ukazać; to appear – pojawić się, ukazać się

maybe – może

wrong – błędny; to be wrong – nie mieć racji, mylić się

to ignore – ignorować, pomijać

to notice – zauważyć, dostrzec; to take notice – zwracać uwagę 

to slip away – wymykać się, mijać szybko

to fall asleep – zasypiać

to creep – skradać się, pełzać, czołgać się

the same – tak samo, takie samo

to be supposed to do sth – mieć coś zrobić; to suppose – sądzić, przypuszczać

Phrasal Verbs:

to get through – dodzwonić się, dotrzeć do kogoś, przebrnąć przez coś, np.:

1. I tried to get through to Myra, but she didn`t answer the phone.

2. We can get through this diet together! You`ll see, how simple is losing some weight with a companion!

to get back – odzyskiwać, powracać, dostawać z powrotem

1. What time will you get back home?

2. Hi Sarah, I don`t want to be rude, but I would like to get my money back, so please, pay me back!

 

Dodaj komentarz