Firestone – Kygo

W nieco wakacyjnym numerze Kygo jest kilka ciekawych słówek do zapamiętania! Dużo o ogniu, iskrach i rozpalaniu, a dodatkowo  o krzemieniu – jak w tytule piosenki – sama przyjemność słuchania i nauki.

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

I’m a flame
You’re a fire
I’m the dark in need of light
When we touch
You inspire
Feel the change in me tonight
So take me up
Take me higher
There’s a world not far from here
We can dance
In desire
Or we can burn in love tonight

Our hearts are like
Firestones
When they strike
We feel the love
Sparks will fly
They ignite our bones
When they strike
We light up the world!

Our hearts are like
Firestones
When they strike
We feel the love
Sparks will fly
They ignite our bones
When they strike
We light up the world!
We light up the world!

We light up the world!
Oh oh
Woah
Oh oh

Firestone

I’m from X, you’re from Y
Perfect strangers in the night
Here we are, come together
To the world we’ll testify

Our hearts are like
Firestones
When they strike
We feel the love
Sparks will fly
They ignite our bones
When they strike
We light up the world!

Our hearts are like
Firestones
When they strike
We feel the love
Sparks will fly
They ignite our bones
When they strike
We light up the world!

We light up the world!

We light up the world!
Oh oh
Woah
Oh oh
Firestone

Jestem płomieniem
Ty jesteś ogniem
Jestem ciemnością w potrzebie światła
Gdy się dotykamy
Ty inspirujesz
Poczuj dziś zmianę we mnie
Więc zajmij się mną
Zabierz mnie wyżej
Jest świat niedaleko stąd
Możemy tańczyć
W pożądaniu
Lub możemy się dziś spalić  w miłości

Nasze serca są jak
Krzemienie
Kiedy się uderzają
Czujemy miłość
Iskry będą lecieć
Zapalają nasze kości
Kiedy się uderzają
Rozświetlamy świat!

Nasze serca są jak
Krzemienie
Kiedy się uderzają
Czujemy miłość
Iskry będą lecieć
Zapalają nasze kości
Kiedy się uderzają
Rozświetlamy świat!
Rozjaśniamy świat!

Rozświetlamy świat!
Oh oh
Woah
Oh oh

Krzemień

Jestem z X, ty jesteś z Y
Idealni nieznajomi w nocy
Jesteśmy tu, idziemy razem
Do świata w którym będziemy zeznawać

Nasze serca są jak
Krzemienie
Kiedy się uderzają
Czujemy miłość
Iskry będą lecieć
Zapalają nasze kości
Kiedy się uderzają
Rozświetlamy świat!

Nasze serca są jak
Krzemienie
Kiedy się uderzają
Czujemy miłość
Iskry będą lecieć
Zapalają nasze kości
Kiedy się uderzają
Rozświetlamy świat!

Rozświetlamy świat!

Rozświetlamy świat!
Oh oh
Woah
Oh oh
Krzemień

Słowniczek:

flame – płomień, ogień, blask

need – potrzeba

to inspire – inspirować

to take up – zająć się, podjąć coś, podnosić, zabierać się za coś

desire – pożądanie, pragnienie

firestone – krzemień

to strike – uderzyć, dźgnąć, zaatakować; strajkować

spark – iskra, skra

to ignite – zapalać (się)

to light up – rozświetlić, rozjaśnić, zapalać

stranger – obcy, nieznajomy

to testify (to sth) – zeznawać, świadczyć (o czymś)

Dodaj komentarz