Fall out w piosence The Police „Fall out”

Sting i The Police jak  zwykle na wysokim poziomie – tym lepiej, że w swoim numerze „Fall out” użyli właśnie tego Phrasal Verb! Fall out, a więc kłótnie i rozejścia w żywiołowej piosence ponadczasowych wykonawców!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

I never followed leaders
I got no machine
An’ I paid my dues all along
Always says your freakin
When I mess with other people
‚Cause I knew that I was really alone

Fall out, fall out with all the leaders and guys
Fall out, fall out with all the leaders and guys

I saw my education
It was my indoctrination
Just to be another parking machine
Always says your freakin’
When I mess with other people
‚Cause I knew that I was not very clean

Fall out, fall out with all the leaders and guys
Fall out, fall out with all the leaders and guys
Fall out, fall out with all the leaders and guys
Fall out, fall out with all the leaders and guys
Henri!
Fall out, fall out with all the leaders and guys
Fall out, fall out with all the leaders and guys
Fall Out!

Nigdy nie podążałem za liderami
Nie miałem maszyny
I spłacałem należności cały czas
Zawsze mówią, „jesteś szalony
Kiedy zadzieram z innymi ludźmi
‚Bo wiem, że byłem naprawdę sam

Kłócę się, kłócę się ze wszystkimi przywódcami i chłopakami
Kłócę się, kłócę się ze wszystkimi przywódcami i chłopakami

Zobaczyłem moją edukację
To była moja indoktrynacja
Żeby być kolejnym urządzeniem postojowym
Zawsze mówią „jesteś szalony”
Kiedy zadzieram z innymi ludźmi
‚Bo wiem, że nie byłem zbyt czysty

Kłócę się, kłócę się ze wszystkimi przywódcami i chłopakami
Kłócę się, kłócę się ze wszystkimi przywódcami i chłopakami
Kłócę się, kłócę się ze wszystkimi przywódcami i chłopakami
Kłócę się, kłócę się ze wszystkimi przywódcami i chłopakami
Henri!
Kłócę się, kłócę się ze wszystkimi przywódcami i chłopakami
Kłócę się, kłócę się ze wszystkimi przywódcami i chłopakami
Kłóć się!

Słowniczek:

to follow sb/sth – iść za czymś, podążać za czymś (kimś)

machine – maszyna, urządzenie, (potocznie może oznaczać po prostu auto)

to pay – płacić; paid – zapłacony (również czas przeszły od pay)

dues – składki, należności, płatności

a freak – fanatyk, dziwak, szaleniec

to fall out – kłócić się, rozchodzić się, wypadać

education – edukacja

indoctrination – indoktrynacja

clean – czysty, przyzwoity, gładki

Phrasal Verb:

to fall out – kłócić się, np.:

1. Harry and Hermione had a fight. He was falling out with her, and it was about her new colleague – Steve.

rozchodzić się,np.:

2. Their relationship seemed to be great, but, unfortunately, they have fallen out recently.

wypadać, np.:

3. Mother of twins claims that she is so stressed, that her hair started to fall out.

Dodaj komentarz