Fall back on – Jason Robert Brown w piosence „Someone to fall back on”

Piosenka w stylu musicalowo – teatralnym z ważnym Phrasal Verb to coś, co po prostu musiało znaleźć się na Songlish. Poniżej tłumaczenie numeru wykonywanego przez aktora teatralnego, który udziela się w Brodwayowskich sztukach – Jasona Roberta Browna.

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

I’ll never be
A knight in armour
With a sword in hand,
Or a Kamikaze fighter;
Don’t count on me
To storm the barricades
And take a stand,
Or hold my ground;
You’ll never see
Any scars or wounds

I don’t walk on coals,
I won’t walk on water:
I am no prince,
I am no saint,
I am not anyone’s wildest dream,
But I can stand behind
And be someone to fall back on.

Some comedy –
You’re bruised and beaten down
And I’m the one
Who’s looking for a favor.
Still, honestly,
You don’t believe me
But the things I have
Are the things you need.
You look at me
Like I don’t make sense,
Like a waste of time,
Like it serves no purpose

I am no prince,
I am no saint,
And if that’s what you believe you need,
You’re wrong – you don’t need much,
You need someone
to fall back on…

And I’ll be that:
I’ll take your side.
If I’m the only one,
I’m used to that.
I’ve been alone,
I’d rather be
The half of us,
The least of you,
The best of me.

And I will be
I’ll Your prince,
I’ll be your saint,
I will go crashing through fences
In your name. I will, I swear
I’ll be someone to fall back on!
I’ll be the one who waits,
And for as long as you’ll let me,
I will be the one you need.
I’ll be someone to fall back on:
Your prince,
Your saint,
The one you believe you need
I’ll be – I’ll be
Someone to fall back on.

Nigdy nie będę
Rycerzem w zbroi
Z mieczem w ręce,
Albo wojownikiem Kamikaze;
Nie licz na mnie
Że zeszturmuję barykady
I zajmę stanowisko,
Albo że będę posiadał ziemię;
Nigdy nie zobaczysz
Żadnych blizn czy ran

Nie chodzę po węglach,
Nie będę chodził po wodzie:
Nie jestem księciem,
Nie jestem świętym,
Nie jestem niczyim szalonym snem,
Ale mogę stać z tyłu
I być kimś, z kogo możesz korzystać awaryjnie.

Jakaś komedia –
Jesteś posiniaczona i pobita
I ja jestem tym
Który szuka przychylności .
Wciąż, szczerze
Nie wierzysz mi
Ale to co mam
Jest tym, czego potrzebujesz.
Patrzysz na mnie
Jakbym nie miał sensu,
Jak na stratę czasu,
Jakby nie było celu

Nie jestem księciem,
Nie jestem świętym,
A jeśli to jest to, czego myślisz, że potrzebujesz,
Mylisz się – nie potrzebujesz wiele,
Potrzebujesz kogoś,
w kim możesz znaleźć oparcie…

I będe taki:
Wezmę twoją stronę.
Jeśli jestem jedynym,
Jestem do tego przyzwyczajony.
Byłem sam,
Wolałbym być
Połową nas,
Najmniejszym z ciebie,
Najlepszym ze mnie.

I będę
Będę twoim księciem,
Będę twoim świętym,
Pójdę roztrzaskując płoty
W twoim imieniu. Pójdę, przysięgam
Będę kimś, w kim możesz znaleźć oparcie!
Będę tym, który czeka,
I przez tak długo,jak mi pozwolisz,
Będę tym, którego potrzebujesz.
Będę kimś, w kim możęsz znaleźć oparcie:
Twoim księciem,
Twoim świętym,
Tym, którego wierzysz, że potrzebujesz
Będę, będę
Kimś, na kim możesz polegać.

Słowniczek:

a knight – rycerz, (w szachach: skoczek); a knight in shining armour – wybawca(dosłownie: rycerz w lśniącej zbroi)

armour – zbroja, pancerz

sword – miecz, szabla; to be put to the sword – zginąć od miecza

fighter – wojownik, bojownik, zawodnik

to count on sb – liczyć na kogoś

to storm – szturmować, brać szturmem, awanturować się; a storm – burza, sztorm

barricades – barykady, przeszkody

to take a stand on sb/sth – zająć stanowisko (w sprawie czegoś)

to hold – trzymać

a ground – ziemia, teren, pole

scars – blizny

wounds – rany

coals – węgle (tu: chodzi prawdopodobnie o chodzenie po rozżarzonych węglach), coal – węgiel

a saint – święty

to fall back on – korzystać z czegoś (kogoś) awaryjnie, z braku innych opcji, zdawać się na kogoś, znajdować oparcie, uciekać się do

bruised – posiniaczony, obity; bruise – siniak, obicie

to beat down – ubić, zbić

a favour/favor – przysługa, przychylność; to do sb a favour – oddawać komuś przysługę

still – wciąż, jeszcze

honestly – uczciwie, naprawdę, szczerze

to make sense – mieć sens, mieć „ręce i nogi”

a waste of time – strata czasu

purpose – cel; on purpose – celowo (specjalnie)

to be used to sth – być przyzwyczajonym do czegoś

to crash – roztrzaskać, huknąć, to crash into sth – zderzyć się z czymś

a fence – płot

to swear – przysięgać, przeklinać

Phrasal Verb:

to fall back on – korzystać z czegoś (kogoś) awaryjnie, z braku innych opcji, np.:

1. Mary never meant anything to Jack – she was only a shoulder to cry on and to fall back on for him.

zdawać się na kogoś/coś, znajdować oparcie, np.:

2. Jim told me he could help me with my problems, and that I could fall back on him for the whole time.

uciekać się do, korzystać z czegoś awaryjnie, np.:

3. We haven`t taken any map with us, so it looks like we have to fall back on GPS network.

 

Dodaj komentarz