Extraordinary – Clean Bandit & Sharna Bass

Ekstra ordynarny? Nie nie nie, tytuł świeżego numeru Clean Bandit i Sharna Bass nie ma nic wspólnego z ordynarnością! A ciekawe słówko tytułowe „extraordinary” może się przydać, zwłaszcza Maturzystom – pamiętajcie, że za trudne słownictwo możecie urwać jakiś punkt 😉 A więc Maturzyści, POWODZENIA!

 

 

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

 

You can see there’s something in the way
I’ve tried to show you, my door is open
I don’t know how much more I can take
Since you’ve chosen, to leave me frozen
Am I the only one,
who sees what you’ve become?

Will you drift away?
We’re running out if time,
two wrongs can make it right

Could I make you stay?

People making choices they can’t fake
Sacrifice it all and maybe say

Something extraordinary
Something real (something real)
To fill my days and nights with something
That I can feel (I can feel)
I’m not gonna compromise
Surely you can sympathise?
Say you feel the same

You’ve wandered down a path I can’t explain
Have you seen her? The grass is greener
To let me pass you by would be a shame
If she’s your only then why’re lonely?
Cos I’m the only one,
who know the things you’ve done

I’m so good for you
We’re running out of time,
two wrongs can make it right

Could I make you do

Just don’t say it will be alright
I’m not holding yourself in your arms tonight
Don’t say it will all be fine
In only a moment you’ll say goodbye

I, I, I, I, I, I, I…
I, I, I, I, I, I, I, I…

Something extraordinary
Something real
To fill my days and nights with something
That I can feel (I can feel)

Oh, Oh, Oh, Oh,
I, I, I, I, I, I, I…
I, I, I, I, I, I, I, I…

Something extraordinary
Something real
To fill my days and nights with something
That I can feel (I can feel)

Widzisz, że coś stoi na drodze
Próbowałam ci pokazać, moje drzwi są otwarte
Nie wiem jak wiele więcej mogę znieść
Odkąd wybrałeś, by zostawić mnie zamarzniętą
Czy jestem jedyną,
która widzi, czym się stałeś?

Czy się oddalisz?
Kończy nam się czas,
dwa złe mogą sprawić, że będzie dobrze

Czy mogłabym sprawić, byś został?

Ludzie, dokonujący wyboru, nie potrafią udawać
Poświęć to wszystko i może powiedz 

Coś niezwykłego 
Coś prawdziwego (coś prawdziwego)
By wypełnić moje dni i noce czymś 
Co mogę poczuć (mogę poczuć)
Nie zamierzam iść na kompromis
Na pewno, możesz współczuć?
Powiedz, że czujesz tak samo

Wędrowałeś ścieżką, której nie mogę wytłumaczyć
Czy widziałeś ją? Trawa jest bardziej zielona
Pozwolić mi cię minąć byłoby wstydem 
Jeśli ona jest twoją jedyną, to dlaczego jesteś samotny?
Bo ja jestem jedyną,
która wie jakie rzeczy robiłeś
Jestem tak dobra dla ciebie
Kończy nam się czas,
dwa złe mogą sprawić, że będzie dobrze
Czy mogłabym sprawić, byś 

Tylko nie mów, że będzie w porządku
Nie trzymam cię w twoich ramionach dziś
Nie mów, że wszystko będzie dobrze
Za chwilę powiesz żegnaj 

I, I, I, I, I, I, I…
I, I, I, I, I, I, I, I…

Coś niezwykłego
Coś prawdziwego
By wypełnić moje dni i noce czymś 
Co mogę poczuć (mogę poczuć)

Oh, Oh, Oh, Oh,
I, I, I, I, I, I, I…
I, I, I, I, I, I, I, I…

Coś niezwykłego
Coś prawdziwego
By wypełnić moje dni i noce czymś 
Co mogę poczuć (mogę poczuć)

Słowniczek:

to be in (sb`s) way – stać (komuś) na drodze

frozen – zamarznięty, zamrożony, lodowaty

to become – stać się, zostać

to drift away – oddalić się; to drift away from sth – odbiec od czegoś

to run out of sth – kończyć się, wyczerpać się, braknąć

to fake – udawać, fałszować

to sacrifice – poświęcić, poświęcać

extraordinary – niezwykły, nadzwyczajny, zdumiewający

to fill – wypełnić, napełniać, zapełnić

to compromise – osiągnąć kompromis, pójść na ugodę; wyrzekać się czegoś

surely – na pewno, z pewnością

to sympathize – współczuć (komuś), solidaryzować się (z kimś), sympatyzować (z kimś)

to wander – wędrować, włóczyć się

path – ścieżka, droga

to explain – wyjaśnić, wytłumaczyć

grass – trawa

Dodaj komentarz