Everything that I own has got a dent – Randy Travis

Country! Tego nie było jeszcze na Songlish, co właśnie zostaje naprawione! Kilka fajnych i przydatnych w codziennym użyciu słówek mieści się w tym oto numerze country Randy`ego Travis`a – melodia wpada w ucho, można więc uraczyć się porcją niecodziennej muzyki, żeby zapamiętać kilka słów.

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

I drive around with the trunk tied down with a bungee cord
‚Cause I hopped a curb and backed into her new boyfriend’s Ford
And down the hall there’s a hole in the wall that’s hard to miss
It’s about the size and shape of my right busted fist

Everything I own has got a dent
It’s cracked or scratched, ripped or torn
Banged up or slightly bent
Why should my heart be any different?
Everything that I own has got a dent

She used to say I’m a man who’s way too hard on stuff
And she let me know that, that also goes for our love
I guess her heart’s like that old dead goldfish I forgot to feed
And mine’s like that dirt bike I wrapped around that tree

Everything I own has got a dent
It’s cracked or scratched, ripped or torn
Banged up or slightly bent
Why should my heart be any different?
Everything that I own has got a dent

In the side, a hole in the back
A big piece of junk, ready for the trash
Better day’s gone
Heart just keeps on beating anyway

Everything I own has got a dent
It’s cracked or scratched, ripped or torn
Banged up or slightly bent
Why should my heart be any different?
Everything that I own, can’t find one thing that don’t
Everything that I own has got a dent

Oh, big ol’ dent

Jadę z tułowiem obwiązanym sznurem bungee
‚Bo wskoczyłem na krawężnik i uderzyłem w Forda jej nowego chłopaka
I w dół korytarza jest dziura w ścianie, którą trudno pominąć
Jest rozmiaru i kształtu mojej prawej rozerwanej pięści

Wszystko co posiadam ma wgniecenie
Jest pęknięte, albo zadrapane, podarte, lub rozdarte
Poobijane, lub lekko zgięte
Dlaczego moje serce miałoby być inne?
Wszystko co posiadam ma wgniecenie

Ona mawiała, że jestem mężczyzną, którego droga jest zbyt trudna na rzeczy
I ona daje mi znać, że, że także idzie dla naszej miłości
Myślę, że jej serce jest jak stara martwa złota rybka, którą zapomniałem nakarmić
A moje jest jak brudny rower, który owinąłem wokół tego drzewa

Wszystko co posiadam ma wgniecenie
Jest pęknięte, albo zadrapane, podarte, lub rozdarte
Poobijane, lub lekko zgięte
Dlaczego moje serce miałoby być inne?
Wszystko co posiadam ma wgniecenie

Na boku, dziura w tyle
Duży kawałek żelastwa, gotowy na śmieci
Lepiej żeby dzień już minął
Serce po prostu bije, tak czy siak

Wszystko co posiadam ma wgniecenie
Jest pęknięte, albo zadrapane, podarte, lub rozdarte
Poobijane, lub lekko zgięte
Dlaczego moje serce miałoby być inne?

Wszystko, co posiadam, nie znajduję żadnej rzeczy, która nie ma
Wszystko co posiadam ma wgniecenie

Wielkie wgniecenie

Słowniczek:

trunk – tułów, trąba, pień

to be tied down by sth – być uwiązanym przez coś

to hop – wskoczyć, podrygiwać; (hopped – czas przeszły od hop)

a curb – krawężnik; to curb – powstrzymywać, ograniczać, hamować

a hole – dziura, dół, nora

wall – ściana

to miss – stracić, tęsknić, nie złapać, nie chwycić, pominąć

size – rozmiar

shape – kształt

busted – rozwalony, rozbity

a fist – pięść

to own – posiadać, mieć

a dent – wgniecenie, wygięcie

cracked – popękany, pęknięty

scratched – porysowany, zarysowany, podrapany

ripped – podarty, rozdarty

torn – rozdarty, podarty (od tear -> tore -> torn)

bent – zgięty, zagięty (od bend – zginać)

slightly – nieznacznie, lekko

different – inny, różny

to feed – karmić, nakarmić

dirt – brudy, brud

to wrap – pakować, zawijać, owijać

a junk – rupiecie, śmieci, żelastwo; nonsens; junk food – niezdrowe jedzenie

to beat – bić, uderzać, trzepotać

Dodaj komentarz