Ed Sheeran – Thinking Out Loud

Thinking Out Loud to utwór w sam raz na piękny, słoneczny, leniwy, niedzielny poranek. Bądź na romantyczny, sobotni wieczór 😉 W każdym razie, Ed Sheeran daje radę zarówno muzycznie, jak i tekstowo – garść dobrych słówek i zwrotów można z tej piosenki uszczknąć, dlatego zapraszamy do słuchania i czytania!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

When your legs don’t work like they used to before
And I can’t sweep you off of your feet
Will your mouth still remember the taste of my love?
Will your eyes still smile from your cheeks?

And, darling, I will
be loving you ’til we’re 70
baby my heart could
still fall as hard at 23

And I’m thinking ’bout how
people fall in love in mysterious ways
Maybe just the touch of a hand
Me I fall in love with you every single day
And I just wanna tell you I am

So honey now
Take me into your loving arms
Kiss me under the light of a thousand stars
Place your head on my beating heart
I’m thinking out loud
Maybe we found love right where we are

When my hair’s all but gone and my memory fades
And the crowds don’t remember my name
When my hands don’t play the strings the same way (mmm..)
I know you will still love me the same

‚Cause honey your soul
could never grow old,
it’s evergreen
And baby your smile’s forever in my mind and memory

I’m thinking ’bout how
people fall in love in mysterious ways
Maybe it’s all part of a plan
I’ll just keep on making the same mistakes
Hoping that you’ll understand

But baby now
Take me into your loving arms
Kiss me under the light of a thousand stars
Place your head on my beating heart
I’m thinking out loud
Maybe we found love right where we are

Baby now
Take me into your loving arms
Kiss me under the light of a thousand stars (Oh, darling)
Place your head on my beating heart
I’m thinking out loud
Maybe we found love right where we are
Baby, we found love right where we are
And we found love right where we are…

Gdy twoje nogi nie działają tak, jak kiedyś
I nie mogę ci już zawrócić w głowie
Czy twoje usta wciąż będą pamiętać smak mojej miłości?
Czy twoje oczy wciąż będą się śmiać z twojego lica?

I kochanie, ja będę
będę cię kochał aż do 70 (lat)
kochanie moje serce mogłoby
wciąż zakochać się tak mocno jak w wieku 23 (lat)

I myślę o tym, jak
ludzie zakochują się na tajemnicze sposoby
Może tylko dotyk dłoni
Ja zakochuję się w tobie codziennie
I chcę ci tylko powiedzieć, że tak jest

Więc kochanie teraz
Weź mnie w twoje kochające ramiona
Pocałuj mnie pod światłem tysiąca gwiazd
Umieść głowę na moim bijącym sercu
Myślę na głos
Może znaleźliśmy miłość tam, gdzie jesteśmy

Gdy moje włosy znikną i wspomnienie wyblaknie
I tłumy nie będą pamiętać mojego imienia
Gdy moje ręce nie będą grać na strunach w ten sam sposób (mmm..)
Wiem, że wciąż będziesz mnie kochała tak samo

Bo kochanie twoja dusza
nigdy się nie zestarzeje, jest wiecznie zielona
I kochanie twój uśmiech będzie na zawsze w moim umyśle i pamięci

Myślę o tym jak
ludzie zakochują się w tajemniczy sposób
Może to wszystko jest częścią planu
Będę tylko popełniał te same błędy
Mając nadzieję, że zrozumiesz

Więc kochanie teraz
Weź mnie w twoje kochające ramiona
Pocałuj mnie pod światłem tysiąca gwiazd
Umieść głowę na moim bijącym sercu
Myślę na głos
Może znaleźliśmy miłość tam, gdzie jesteśmy

Kochanie teraz
Weź mnie w twoje kochające ramiona
Pocałuj mnie pod światłem tysiąca gwiazd
Umieść głowę na moim bijącym sercu
Myślę na głos
Może znaleźliśmy miłość tam, gdzie jesteśmy
Kochanie, znaleźliśmy miłość tam, gdzie jesteśmy
I znaleźliśmy miłość tam, gdzie jesteśmy…

Słowniczek:

to sweep sb off of their feet – zawrócić komuś w głowie, rzucić kogoś na kolana

mouth – usta

taste – smak, gust

cheek – policzek; lico;

mysterious – tajemniczy

arm – ramię, ręka;

to take sb into one`s arms – objąć kogoś, wziąć w ramiona

to think sth out – przemyśleć coś, rozważać coś

to place – umieścić, położyć, ulokować

to fade – wyblaknąć, płowieć, gasnąć

crowd – tłum; paczka (o przyjaciołach)

to grow old – zestarzeć się

evergreen – wiecznie zielony; roślina wiecznie zielona, zimozielona

Dodaj komentarz