Ed Sheeran – I See Fire

Kto był na Hobbicie? Bo dziś mały Hobbit Joke!

– Apparently it’s less than a year until The Hobbit is released.
– I didn’t even know he was in jail.

A na poważnie – dobry kawałek muzyki z kilkoma słówkami godnymi uwagi + jedną ciekawostką gramatyczną!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Oh, misty eye of the mountain below
Keep careful watch of my brothers’ souls
And should the sky be filled with fire and smoke
Keep watching over Durin’s sons

If this is to end in fire
Then we should all burn together
Watch the flames climb high into the night
Calling our father hold stand by and we will
Watch the flames burn auburn on
The mountain side

And if we should die tonight
We should all die together
Raise a glass of wine for the last time
Calling out father
Prepare as we will
Watch the flames burn auburn on
The mountain side

Desolation comes upon the sky

Now I see fire
Inside the mountains
I see fire
Burning the trees
And I see fire
Hollowing souls
I see fire
Blood in the breeze
And I hope that you remember me

Oh, should my people fall then
Surely I’ll do the same
Confined in mountain halls
We got too close to the flame
Calling out father
Hold fast and we will
Watch the flames burn auburn on
The mountain side

Desolation comes upon the sky

Now I see fire
Inside the mountains
I see fire
Burning the trees
And I see fire
Hollowing souls
I see fire
Blood in the breeze
And I hope that you remember me

And if the night is burning
I will cover my eyes
For if the dark returns then
My brothers will die
And as the sky’s falling down
It crashed into this lonely town
And with that shadow upon the ground
I hear my people screaming out

And I see fire
Inside the mountains
I see fire
Burning the trees
I see fire
Hollowing souls
I see fire
Blood in the breeze

I see fire (fire)
Oh, you know I saw a city burning out
And I see fire (fire)
Feel the heat upon my skin
And I see fire (fire)
Uhhhhhhhhh
And I see fire
Burn auburn on the mountain side

Oh, zamglone oko góry poniżej
Zachowaj ostrożność, obserwuj dusze moich braci
A jeśli niebo jest wypełnione ogniem i dymem
Wciąż obserwuj synów Durina

Jeśli to ma zakończyć ogień
Powinniśmy wszyscy spłonąć razem
Obserwować jak płomienie pną się wysoko w noc
Wołając naszego ojca, bezczynnie stać i będziemy
Obserwować jak płomienie palą się kasztanowo
Po stronie góry

A gdybyśmy umarli dziś
Powinniśmy wszyscy umrzeć razem
Wznieść kieliszek wina po raz ostatni
Wołając naszego ojca
Przygotować się, ponieważ będziemy
Obserwować, jak płomienie płoną kasztanowo
Po stronie góry

Spustoszenie wchodzi na niebo

Teraz widzę ogień
W środku gór
Widzę ogień
Palący drzewa
I widzę ogień
Drążący dusze
Widzę ogień
Krew w bryzie
I mam nadzieję, że mnie pamiętasz

Oh, jeśli moi ludzie wtedy upadną
Z pewnością, zrobię to samo
Ograniczony w górskich salach
Dotarliśmy zbyt blisko do płomienia
Wzywając ojca
Trzymaj mocno, a my będziemy
Obserwować, jak płomienie płoną kasztanowo
Po stronie góry

Spustoszenie wchodzi na niebo

Teraz widzę ogień
W środku gór
Widzę ogień
Palący drzewa
I widzę ogień
Drążący dusze
Widzę ogień
Krew w bryzie
I mam nadzieję, że mnie pamiętasz

I jeśli noc płonie
Zakryję moje oczy
Bo jeśli ciemno wróci, wtedy
Moi bracia umrą
A kiedy niebo spada w dół
Roztrzaskało się o to samotne miasto
I z tym cieniem ponad ziemią
Słyszę moich ludzi, jak krzyczą

I widzę ogień
W środku gór
Widzę ogień
Palący drzewa
I widzę ogień
Drążący dusze
Widzę ogień
Krew w bryzie

Widzę ogień (ogień)
Oh, wiesz że widziałem miasto wypalające się
I widzę ogień (ogień)
Czuję ciepło pod moją sórą
I widzę ogień (ogień)
Uhhhhhhhhh
I widzę ogień
Płonie kasztanowo po stronie góry

Słowniczek:

misty – mglisty, zaparowany, niewyraźny; mist – mgła, mgiełka, opar

mountain – góra

below – poniżej, niżej, pod

soul – dusza, duch

filled with – wypełnione, napełnione, pełne

flames – płomienie

to climb – wspinać się, piąć się

to stand by – stać bezczynnie; popierać kogoś

auburn – kasztanowy

to raise – wznieść, unieść, podnieść

to prepare – przygotować się, przygotować

desolation – spustoszenie, pustka, rozpacz, dewastacja

upon – na, tuż

inside – w środku, wewnątrz

to hollow – drążyć, wydrążyć; hollow – pustka, dziura; hollow – pusty 

breeze – bryza, wiatr, wiaterek

to fall – upadać, opadać, padać

surely – na pewno, z pewnością, oczywiście

confined – ograniczony, ścieśniony; to confine – ograniczać, zamknąć, ścieśnić

hall – sala, hol

fast – szybki, mocny

to cover – zakryć, przykryć

for if – bo jeśli, bo jeżeli

to crash into – rozbić się, roztrzaskać się

lonely – samotny

town – miasto

shadow – cień

Gramatyka:

W tekście piosenki jest kilka zdań z „should„, między innymi:

– And should the sky be filled with fire and smoke

– Oh, should my people fall then

W tych przypadkach „should” tłumaczymy jako „jeśli„, nie zaś jako „powinno się” – mamy więc zastąpienie wyrazu „if” wyrazem „should„. Forma z „should” zamiast  „if” spotykana jest w oficjalnych listach formalnych, np:

Should you have any questions, do not hesitate to ask.

Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się zapytać.