Doughnut Song – Tori Amos

Wszystkiego ociekającego olejem w Tłusty Czwartek! Zachęcamy, byście zajadali się pączkami słuchając przy tym świetnej, pączkowej piosenki! Warto nauczyć się poprawnie pisać słowo „donat” – a dziś jest ku temu wręcz idealna okazja! Omnomnom!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Had me a trick and a kick and your message
Well you’ll never gain weight from a doughnut hole
Then thought that I could
decipher your message
There’s no one here dear
No one at all

 

And if I’m wasting all your time
This time
Maybe you never learned to take
And if I’m hanging on to your shade
I guess I’m way beyond the pale

 

And southern men can grow gold
Can grow pretty
Blood can be pretty
Like a delicate man
Copper to steel to a hinge that is faltered
That let’s you in let’s you in let’s you in
Somethings’s just keeping you numb

 

You told me last night
You were a sun now with your very own

 

Devoted satellite
Happy for you
And I am sure that I hate you
Two sons too many too many able fires

 

And if I’m wasting all you time
This time
I think you never learned to take
And if I’m haning on to your shade
I guess I’m way beyond the pale

Dostałam podstęp i cios a twoja wiadomość
Cóż, nigdy nie przybierzesz na wadze od dziury pączka
Potem pomyślałam, że mogłabym
odszyfrować twoją wiadomość
Nikogo tu nie ma, kochana
Nikogo w ogóle

 

I jeśli marnuję cały twój czas
Tym razem
Może nie nauczyłeś się nigdy brać
I jeśli czekam w twoim cieniu
Myślę, że jestem bardzo niestosowna

 

I południowi mężczyźni mogą się zestarzeć
Mogą stać się ładni
Krew może być ładna
Jak delikatny mężczyzna
Miedź do stali do zawiasu, który jest zachwiany
To cię wpuszcza, wpuszcza, wpuszcza
Coś tylko trzyma cię odrętwiałego

 

Powiedziałeś mi ostatniej nocy
Byłeś słońcem, teraz swoim własnym

 

Oddany satelita
Szczęśliwy dla ciebie
A ja jestem pewna, że cię nienawidzę
Dwóch synów, zbyt wiele, zbyt wiele zdolnych ogni

 

I jeśli marnuję cały twój czas
Tym razem
Może nie nauczyłeś się nigdy brać
I jeśli czekam w twoim cieniu
Myślę, że jestem bardzo niestosowna

Słowniczek:

trick – podstęp, świństwo

kick – kopniak, kop, cios

message – wiadomość

to gain – zyskać, zdobyć

weight – waga

to gain weight – przybrać na wadze, przytyć

doughnut – pączek (można także donut – pączek (wersja amerykańska))

hole – dziura, otwór

to decipher – odszyfrować, rozszyfrować

dear – drogi, kochany

to waste – marnować, tracić

to learn – uczyć się

to hang on – wytrzymać, poczekać, trzymać się czegoś

shade – cień

beyond the pale – niestosowny, nie do przyjęcia

copper – miedź

steel – stal

hinge – zawias

faltered – złamany, zachwiany; to falter – chwiać się, łamać się, słabnąć

numb – odrętwiały, zdrętwiały, otępiały

your very own – twój własny, twój sam własny

devoted – oddany, poświęcony (czemuś), poświęcający się (komuś), zagorzały, lojalny

satellite – satelita; satelitarny

be able to – być zdolnym do

fire – ogień, pożar