Don`t Stop Me Now – Queen

Dziś nareszcie w Songlish Freddie Mercury. Nie będzie go jednak w teledysku – ale polecamy obejrzeć świetną interpretację ruchową piosenki „Don`t stop me now” – na jeszcze lepsze zapamiętywanie słówek!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Tonight I’m gonna have myself a real good time
I feel alive and the world I’ll turn it inside out – yeah
And floating around in ecstasy
So don’t stop me now don’t stop me
‚Cause I’m having a good time having a good time

I’m a shooting star leaping through the sky
Like a tiger defying the laws of gravity
I’m a racing car passing by like Lady Godiva
I’m gonna go go go
There’s no stopping me

I’m burnin’ through the sky yeah
Two hundred degrees
That’s why they call me Mister Fahrenheit
I’m trav’ling at the speed of light
I wanna make a supersonic man out of you

Don’t stop me now I’m having such a good time
I’m having a ball
Don’t stop me now
If you wanna have a good time just give me a call
Don’t stop me now (‚Cause I’m having a good time)
Don’t stop me now (Yes I’m havin’ a good time)
I don’t want to stop at all

Yeah, I’m a rocket ship on my way to Mars
On a collision course
I am a satellite I’m out of control
I am a sex machine ready to reload
Like an atom bomb about to
Oh oh oh oh oh explode

I’m burnin’ through the sky yeah
Two hundred degrees
That’s why they call me Mister Fahrenheit
I’m trav’ling at the speed of light
I wanna make a supersonic woman of you

Don’t stop me don’t stop me
Don’t stop me hey hey hey
Don’t stop me don’t stop me
Ooh ooh ooh, I like it
Don’t stop me don’t stop me
Have a good time good time
Don’t stop me don’t stop me ah
Oh yeah
Alright

Oh, I’m burnin’ through the sky yeah
Two hundred degrees
That’s why they call me Mister Fahrenheit
I’m trav’ling at the speed of light
I wanna make a supersonic man out of you

Don’t stop me now I’m having such a good time
I’m having a ball
Don’t stop me now
If you wanna have a good time (wooh)
Just give me a call (alright)
Don’t stop me now (’cause I’m having a good time – yeah yeah)
Don’t stop me now (yes I’m havin’ a good time)
I don’t want to stop at all
La da da da daah
Da da da haa
Ha da da ha ha haaa
Ha da daa ha da da aaa
Ooh ooh ooh

Wieczorem zamierzam sobie sprawić naprawdę dobrą zabawę
Czuję się żywy, a świat wywraca się na drugą stronę, tak
I unosi się w ekstazie, więc nie zatrzymuj mnie teraz,
nie zatrzymuj mnie, bo dobrze się bawię, dobrze się bawię

Jestem spadającą gwiazdąskaczącą przez niebo
Jak tygrys, sprzeciwiając się prawom grawitacji
Jestem samochodem wyścigowym,  przejeżdżającym,
jak Lady Godiva Zamierzam iść, iść, iść, Nie ma zatrzymywania mnie

Przepalam się  przez niebo, tak
Dwieście stopni
Dlatego nazywają mnie Mister Fahrenheit
Podróżuję z prędkością światła
Chcę zrobić z ciebie naddźwiękowego mężczyznę

Nie zatrzymuj mnie teraz, tak dobrze się bawię
Świetnie się bawię
Nie zatrzymuj mnie teraz
Jeśli chcesz się dobrze bawić, zadzwoń do mnie
Nie zatrzymuj mnie teraz (Bo dobrze się bawię)
Nie zatrzymuj mnie teraz (tak, świetnie się bawię)
Nie chcę się zatrzymywać w ogóle

Tak, jestem rakietowym okrętem w drodze na Marsa
Na kursie kolizji
Jestem satelitą – poza kontrolą
Jestem seks maszyną, gotową do przeładowania
Jak bomba atomowa, która ma
ma oh wybuchnąć

Przepalam się  przez niebo, tak
Dwieście stopni
Dlatego nazywają mnie Mister Fahrenheit
Podróżuję z prędkością światła
Chcę zrobić z ciebie naddźwiękową kobietę

Nie zatrzymuj mnie nie zatrzymuj mnie
Nie zatrzymuj mnie hej hej hej
Nie zatrzymuj mnie nie zatrzymuj mnie
Ooh ooh ooh, I lubię to,
Nie zatrzymuj mnie nie zatrzymuj mnie
Baw się dobrze, dobrze
Nie zatrzymuj mnie nie zatrzymuj mnie
Oh tak
W porządku

Przepalam się  przez niebo, tak
Dwieście stopni
Dlatego nazywają mnie Mister Fahrenheit
Podróżuję z prędkością światła
Chcę zrobić z ciebie naddźwiękowego mężczyznę

Nie zatrzymuj mnie teraz, tak dobrze się bawię
Świetnie się bawię
Nie zatrzymuj mnie teraz
Jeśli chcesz się dobrze bawić, zadzwoń do mnie
Nie zatrzymuj mnie teraz (Bo dobrze się bawię)
Nie zatrzymuj mnie teraz (tak, świetnie się bawię)
Nie chcę się zatrzymywać w ogóle
La da da da daah
Da da da haa
Ha da da ha ha haaa
Ha da daa ha da da aaa
Ooh ooh ooh

Słowniczek:

to have a good time – dobrze się bawićh

to turn sth inside out – wywrócić coś na lewą stronę, wywijać

to float – unosić się; pływać; to float around – unosić się, krążyć

shooting star – spadająca gwiazda

to leap – skoczyć, skakać, przeskoczyć

to defy (sth) – sprzeciwiać się czemuś; postąpić wbrew; to define – definiować

to pass by – mijać, przejeżdżać, przechodzić

degree – stopień

to travel – podróżować

supersonic – naddźwiękowy, ponaddźwiękowy

to have a ball – świetnie się bawić, dobrze się bawić

to ship – wysłać, wysyłać, ładować; okręt, statek

collision – kolizja, zderzenie

Dodaj komentarz