Dog Days Are Over – Florence and The Machine

„Psie dni” zdecydowanie już dawno temu się skończyły…Niedługo (podobno) ma spaść śnieg! Z dzisiejszego wpisu dowiecie się czym są „psie dni”, jakie jest tłumaczenie „zlewu kuchennego” i przypomnicie sobie kilka form przeszłych nieregularnych czasowników. A wszystko to w niesamowitym kawałku niesamowitej Florence!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Happiness hit her like a train on a track
Coming towards her stuck still no turning back
She hid around corners and she hid under beds
She killed it with kisses and from it she fled
With every bubble she sank with her drink
And washed it away down the kitchen sink

The dog days are over
The dog days are done
The horses are coming
So you better run

Run fast for your mother, fast for your father
Run for your children, for your sisters and brothers
Leave all your love and your longing behind
You can’t carry it with you if you want to survive

The dog days are over
The dog days are done
Can you hear the horses?
‚Cause here they come

And I never wanted anything from you
Except everything you had and
what was left after that too, oh
Happiness hit her like a bullet in the back
Struck from a great height by someone
who should know better than that

The dog days are over
The dog days are done
Can you hear the horses?
‚Cause here they come

Run fast for your mother, fast for your father
Run for your children, for your sisters and brothers
Leave all your love, and your longing behind
You cant carry it with you if you want to survive

The dog days are over
The dog days are done
Can you hear the horses?
‚Cause here they come

The dog days are over
The dog days are done
The horses are coming
So you better run

Szczęście uderza w nią, jak pociąg na torze
Idąc do niej zablokowany zatrzymaj się, bez powrotu
Ona ukryła się w kątach i pod łóżkami
Zabiła to pocałunkami i od tego uciekła
Z każdym bąbelkiem, topiła się w swoim drinku
I zmywała to w dół zlewem kuchennym

Upały się skończyły
Po upałach
Nadchodzą konie
Więc lepiej biegnij

Biegnij szybko po matkę, szybko po ojca
Biegnij po swoje dzieci, siostry i braci
Zostaw z tyłu całą swoją miłość i pragnienie
Nie możesz wziąć tego ze sobą, jeśli chcesz przetrwać

Upały się skończyły
Po upałach
Czy słyszysz konie?
‚Bo oto nadchodzą

I nigdy nie chciałam od ciebie niczego
Poza wszystkim, co miałeś i
co zostało po tym też, oh
Szczęście uderza ją, jak kula w plecy
Uderzona z ogromnej wysokości przez kogoś,
kto powinien znać się lepiej

Upały się skończyły
Po upałach
Czy słyszysz konie?
‚Bo oto nadchodzą

Biegnij szybko po matkę, szybko po ojca
Biegnij po swoje dzieci, siostry i braci
Zostaw z tyłu całą swoją miłość i pragnienie
Nie możesz wziąć tego ze sobą, jeśli chcesz przetrwać

Upały się skończyły
Po upałach
Czy słyszysz konie?
‚Bo oto nadchodzą

Upały się skończyły
Po upałach
Nadchodzą konie
Więc lepiej biegnij

Słowniczek:

happiness – szczęście

to hit – uderzyć; hit – trafienie, przebój, uderzenie

train – pociąg, kolej

track – tor, ślad, szlak

stuck – zabklokowany, zatrzymany, przykuty

still – bez ruchu, nieruchomy; to still – zatrzymywać się 

hid – ukrył;  II forma od to hide – ukryć się, chować się

corner – kąt, róg

bed – łóżko

fled – uciekł; II forma od to flee – uciekać, uciec

sank – zatonął, utopił się; II forma od to sink – tonąć, topić się, pogrążać

to wash away – zmyć, spłukać

kitchen – kuchnia, kuchenny

sink – zlew, umywalka

dog days – upały

horse – koń

to run – biec; działać, pracować

children – dzieci

longing – pragnienie czegoś, tęsknota; tęskny

behind – z tyłu, za

to survive – przetrwać,przeżyć

except – oprócz, poza, z wyjątkiem

bullet – kula, pocisk

back – plecy

struck – uderzył, uderzyło; powalony; II forma od to strike – uderzyć, zadać komuś cios, powalić

height – wysokość

 

Dodaj komentarz