Do I Wanna Know? Arctic Monkeys

Czy chcę wiedzieć? Pewnie! W dzisiejszym numerze kilka niespotykanych w codziennej mowie zwrotów i słówek – warto jednak mieć je opanowane!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

    

Tekst piosenki:

Have you got color in your cheeks
Do you ever get the feeling that you can’t
shift the tide
That sticks around like something’s in your teeth
And some aces up your sleeve
I had no idea that you’re in deep
I dreamt about you near me every night this week
How many secrets can you keep’
‚Cause there’s this tune I found that makes me
think of you somehow
When I play it on repeat
Until I fall asleep
Spilling drinks on my settee

(Do I wanna know?)
If this feeling flows both ways
(Sad to see you go)
Was sorta hoping that you’d stay
(Baby we both know)
That the nights were mainly made for saying
things that you can’t say tomorrow day

Crawlin’ back to you.

Ever thought of calling when you’ve had a few?
Cause I always do
Maybe I’m too busy being yours
to fall for somebody new
Now I’ve thought it through

Crawling back to you
So have you got the guts?
Been wondering if your heart’s still open and
if so I wanna know what time it shuts
Simmer down and pucker up
I’m sorry to interrupt it’s just I’m constantly
on the cusp of trying to kiss you
I don’t know if you feel the same as I do
But we could be together, if you wanted to

(Do I wanna know?)
If this feeling flows both ways
(Sad to see you go)
Was sorta hoping that you’d stay
(Baby we both know)
That the nights were mainly made for saying
things that you can’t say tomorrow day

Crawling back to you

Ever thought of calling when you’ve had a few? (calling when you’ve had a few)
‚Cause I always do (’cause I always do)
Maybe I’m too busy being yours
to fall for somebody new
Now I’ve thought it through

Crawling back to you, (do I wanna know?)
If this feeling flows both ways
(Sad to see you go)
Was sorta hoping that you’d stay
(Baby we both know)
That the nights were mainly made for saying
things that you can’t say tomorrow day

(Do I wanna know?)
Too busy being yours to fall
(Sad to see you go)
Ever thought of calling darling?
(Do I wanna know)
Do you want me crawling back to you?

Tłumaczenie piosenki:

Czy masz kolor na policzkach
Czy kiedykolwiek odnosisz wrażenie, że nie możesz
przesunąć fali

Która tkwi w pobliżu, jak coś między zębami
I kilka asów w twoim rękawie
Nie miałem pojęcia, że jesteś tak zaangażowana
Śniłem, że jesteś blisko mnie co noc w tym tygodniu
Jak wiele sekretów możesz ukrywać’
‚Bo jest ta melodia, którą znalazłem i sprawia,
że jakoś myślę o tobie
Kiedy gram ją na powtórce
Dopóki nie zasnę
Wylewając drinki na kanapę

(Czy chcę wiedzieć?)
Czy to uczucie płynie w obie strony
(Smutny widząc jak odchodzisz)
Raczej liczyłem że zostaniesz
(Kochanie oboje wiemy)
Że noce głównie były stworzone do mówienia rzeczy
których nie możesz powiedzieć jutro w dzień

Czołgając się z powrotem do ciebie.

Kiedykolwiek myślałaś o telefonie, gdy miałaś niewiele?
Bo ja zawsze myślę
Może jestem zbyt zajęty będąc twój,
by zakochać się w kimś nowym
Teraz przemyślałem to

Czołgając się z powrotem do ciebie
Więc, masz odwagę?
Zastanawiałem się czy twoje serce wciąz jest otwarte i
jeśli tak, chcę wiedzieć o której się zamyka
Wycisz się, zmarszcz się
Przepraszam, że przerywam jestem tylko stale
na skraju próby pocałowania cię
Nie wiem czy czujesz tak samo jak ja
Ale moglibyśmy być razem, gdybyś chciała

(Czy chcę wiedzieć?)
Czy to uczucie płynie w obie strony
(Smutny widząc jak odchodzisz)
Raczej liczyłem że zostaniesz
(Kochanie oboje wiemy)
Że noce głównie były stworzone do mówienia rzeczy
których nie możesz powiedzieć jutro w dzień

Czołgając się z powrotem do ciebie.

Kiedykolwiek myślałaś o telefonie, gdy miałaś niewiele? (zadzwonić gdy miałaś niewiele)
‚Bo ja zawsze myślę (‚bo ja zawsze myślę)
Może jestem zbyt zajęty będąc twoim, by zakochać się w kimś nowym
Teraz to przemyślałem

Czołgając się do ciebie, (czy chcę wiedzieć?)
Czy to uczucie płynie w obie strony
(Smutny widzę jak odchodzisz)
Miałem nadzieję, że raczej zostaniesz
(Kochanie, oboje wiemy)
Że noce głównie są stworzone do mówienia rzeczy
których nie możesz powiedzieć jutro w dzień

(Czy chcę wiedzieć?)
Zbyt zajęty będąc twoim, by się zakochać
(Smutny, widząc jak odchodzisz)
Kiedyś myślałaś o zadzwonieniu, kochana?
(Czy chcę wiedzieć)
Czy chcesz, żebym czołgał się z powrotem do ciebie?

Słowniczek:

cheeks – policzki, lico; cheek – tupet, zuchwałość, bezczelność; policzek
to shift – przesunąć, przesuwać, przenosić, zmieniać; shift – zmiana
tide – fala, pływ; high tide – przypływ; low tide – odpływ
to stick around – być blisko, tkwić w pobliżu
teeth – zęby; tooth – ząb
sleeve – rękaw
to have an ace up one`s sleeve – mieć asa w rękawie
to be in deep – być zaangażowanym głęboko, emocjonalnie
near – w pobliżu, blisko
tune – melodia, nuta, melodyjka
to repeat – powtarzać, powtórzyć;  repeat – powtórka
to spill – wylewać, wylać
settee – kanapa, sofa4
flow – przepływ, napływ; to flow – przepływać, przepłynąć
both – obie, oba, oboje
mainly – głównie, przeważnie
crawling – czołgając się, wlokąc się
busy – zajęty, zapracowany
to fall for sb/sth – zakochać się w kimś, stracić dla kogoś głowę/ nabrać się na coś, dać się oszukać
guts – wnętrzności (flaki); odwaga
to shut – zamykać, zamknąć
to simmer down – przygasnąć, wyciszyć się
to pucker – marszczyć, ściągać (brwi); pucker – zmarszczka, fłda
to pucker up – zmarszczyć się, marszczyć się
to interrupt – przerywać
constantly – ciągle, stale
cusp – przełom, skraj (kariery, wieku etc.)
darling – kochanie, ukochany, ukochana

Dodaj komentarz