Demons – Imagine Dragons

Gdzie chowają się Twoje demony? Każdy jakieś ma 😉 Na pewno jednak demonem nie będzie nauka angielskiego – z piosenką Demons chłopców z Imagine Dragons nauka jest wręcz przyjemna (sic!)! Serio!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

When the days are cold
And the cards all fold
And the saints we see
Are all made of gold

When your dreams all fail
And the ones we hail
Are the worst of all
And the blood’s run stale

I wanna hide the truth
I wanna shelter you
But with the beast inside
There’s nowhere we can hide

No matter what we breed
We still are made of greed
This is my kingdom come!
This is my kingdom come!

When you feel my heat
Look into my eyes
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide

Don’t get too close
It’s dark inside
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide

When the curtains call
It’s the last of all
When the lights fade out
All the sinners crawl

So they dug your grave
And the masquerade
Will come calling out
At the mess you’ve made

Don’t wanna let you down
But I am , hell bound
Though this is all for you
Don’t want to hide the truth

No matter what we breed
We still are made of greed
This is my kingdom come!
This is my kingdom come!

When you feel my heat
Look into my eyes
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide

Don’t get too close
It’s dark inside
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide

They say it’s what you make
I say it’s up to fate
It’s woven in my soul
I need to let you go

Your eyes, they shine so bright
I wanna save that light
I can’t escape this now
Unless you show me how

When you feel my heat
Look into my eyes
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide

Don’t get too close
It’s dark inside
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide

Gdy dni są zimne
A karty całe złożone
I święci, których widzimy
Są zrobieni ze złota

Gdy wszystkie twoje marzenia zawodzą
I te, które pochwaliliśmy
Są najgorsze ze wszystkich
I bieg krwi jest nieświeży

Chcę ukryć prawdę
Chcę cię schronić
Ale z bestią w środku
Nigdzie nie możemy się ukryć

Nieważne, co hodujemy
Wciąż jesteśmy stworzeni z chciwości
To jest pochodzenie mojego królestwa!
To jest pochodzenie mojego królestwa!

Kiedy czujesz moje ciepło
Spójrz mi w oczy
Tu kryją się moje demony
Tu kryją się moje demony

Nie podchodź zbyt blisko
W środku jest ciemno
Tu kryją się moje demony
Tu kryją się moje demony

Kiedy wywołuje się aktora przed kurtynę
To jest ostatnie ze wszystkiego
Kiedy światła się ściemniają
Wszyscy grzesznicy się czołgają

Więc oni wykopali twój grób
I maskarada
Przyjdzie wołając
Na bałagan, który zrobiłeś

Nie chcę cię zawieść
Ale jestem skłonny do piekła
Chociaż to wszystko jest dla ciebie
Nie chcę ukrywać prawdy

Nieważne, co hodujemy
Wciąż jesteśmy stworzeni z chciwości
To jest pochodzenie mojego królestwa!
To jest pochodzenie mojego królestwa!

Kiedy czujesz moje ciepło
Spójrz mi w oczy
Tu kryją się moje demony
Tu kryją się moje demony

Nie podchodź zbyt blisko
W środku jest ciemno
Tu kryją się moje demony
Tu kryją się moje demony

Mówią, że to jest to co robisz
Ja mówię, to zależy od przeznaczenia
To jest utkane w mojej duszy
Muszę pozwolić ci odejść

Twoje oczy, lśnią tak jasno
Chcę zachować światło
Nie mogę uciec od tego teraz
Chyba, że pokażesz mi, jak

Kiedy czujesz moje ciepło
Spójrz mi w oczy
Tu kryją się moje demony
Tu kryją się moje demony

Nie podchodź zbyt blisko
W środku jest ciemno
Tu kryją się moje demony
Tu kryją się moje demony

Słowniczek:

cards – karty, kartki, pocztówki

to fold – składać, zagiąć, złożyć się

saint – święty

to fail – zawieść, nie udać się

to hail – pochwalić; ogłosić bardzo dobrym; hail – grad, gradobicie

stale – czerstwy, nieświeży, przestarzały

to hide – ukryć, ukrywać

to shelter – schronić, uchronić; shelter – schronisko, schronienie

to breed – rozmnażać (się), hodować, wyhodować; breed – rasa

greed – chciwość, zachłanność, żądza

heat – ciepło, gorąco, żar

curtain call – wywołanie przed kurtynę; to take a curtain call – wyjść na scenę po spektaklu

to fade out – zaciemniać, wygasać

sinner – grzesznik

to crawl – czołgać się

dug – II i III forma od dig – kopać

grave – grób

to let sb down – zawieść kogoś

bound – skłonny do czegoś

fate – los, przeznaczenie, fatum

woven – utkane – III forma od weave – tkać, utkać, wyplatać

to escape – uciec, uniknąć