Crazy – Gnarls Barkley

Każdy z nas ma w sobie coś z wariata!Dlatego dziś na tapecie Gnarls Barkley ze swoim numerem „Crazy”, który już dobry kawałek czasu temu królował na listach przebojów.

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

I remember when,
I remember, I remember
When I lost my mind.
There was something so pleasant
about that place.
Even your emotions have an echo
In so much space.

And when you’re out there
Without care,
Yeah, I was out of touch.
But it wasn’t because
I didn’t know enough.
I just knew too much.

Does that make me crazy?
Does that make me crazy?
Does that make me crazy?
Possibly.

And I hope that you are having
the time of your life.
But think twice,
that’s my only advice.
Come on now, who do you,
who do you, who do you,
who do you think you are?
Ha ha ha bless your soul.
You really think you’re in control?

Well,

I think you’re crazy
I think you’re crazy
I think you’re crazy
Just like me.

My heroes had the heart to lives out on a limb.
And all I remember,
I want to be like them
Ever since I was little,
ever since I was little it looked like fun
And it’s no coincidence I’ve come
And I can die when I’m done.

Maybe I’m crazy
Maybe you’re crazy
Maybe we’re crazy
Probably.

Pamiętam kiedy,
Pamiętam, pamiętam
Kiedy straciłem rozum.
Było coś tak przyjemnego
w tym miejscu.
Nawet twoje emocje mają echo
W tak dużej przestrzeni.

I kiedy jesteś tam
Bez opieki,
Tak, nie orientowałem się
Ale nie dlatego
Że nie wiedziałem dość.
Ja po prostu wiedziałem za dużo.

Czy to sprawia, że jestem szalony?
Czy to sprawia, że jestem szalony?
Czy to sprawia, że jestem szalony?
Prawdopodobnie.

I mam nadzieję, że przeżywasz
najlepszy okres życia.
Ale pomyśl dwa razy ,
to moja jedyna rada.
No chodź, myśliż że kim,
myśliż że kim, myśliż że kim,
myśliż że kim jesteś?
Ha ha ha a niech cię!
Naprawdę myślisz, że rządzisz?

Cóż,

Myślę, że jesteś szalona
Myślę, że jesteś szalona
Myślę, że jesteś szalona
Tak jak ja.

Moi bohaterowie mieli serca, by żyć na odludziu
I pamiętam,
Chcę być, jak oni
Od kiedy byłem mały ,
Od kiedy byłem mało, to wyglądało jak zabawa
I to nie jest zbieg okoliczności, że przyszedłem
I mogę umrzeć, gdy skończę.

Może jestem szalony
Może jesteś szalona
Może jesteśmy szaleni
Prawdopodobnie.

Słowniczek:

to remember – pamiętać, zapamiętać

to lose one`s mind – stracić rozum, postradać zmysły

pleasant – przyjemny

place – miejsce

space – przestrzeń, miejsce, obszar; spacja

care – troska, opieka, dbałość; to care – dbać, troszczyć się, przejmować się

to be out of touch – nie orientować się  w czymś; być poza kontaktem;

crazy – szalony, zwariowany, pomylony

possibly – możliwie, ewentualnie, być może, prawdopodobnie

to have the time of one`s life – mieć czas swojego życia, przeżywać najlepszy okres swojego życia

twice – dwa razy, dwukrotnie, podwójnie

advice – rada, porada

to bless – pobłogosławić, błogosławić

bless my soul – a niech mnie!

in control – u władzy, w kontroli; to be in control – rządzić, kontrolować, kierować czymś

out on a limb – na odludziu; w opałach; limb – kończyna, gałąź

coincidence – koincydencja, zbieg okoliczności

 

 

Dodaj komentarz