Counting Stars – One Republic

Policzymy gwiazdki? Dziś zdecydowanie tak! OneRepublic woli przeliczać gwiazdki, zamiast pieniędzy, co więcej – wolą pieniądze spalić! Burżuje…

Lately, I’ve been, I’ve been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I’ve been, I’ve been praying hard,
Said no more counting dollars

We’ll be counting stars, yeah we’ll be counting stars

I see this life like a swinging vine
Swing my heart across the line

In my face is flashing signs
Seek it out and you shall find
Oh, but I’m not that old
Young, but I’m not that bold
I don’t think the world is sold
I’m just doing what we’re told
I feel something so right
Doing the wrong thing
I feel something so wrong
Doing the right thing
I could lie, could lie, could lie
Everything that kills me makes me feel alive

Lately, I’ve been, I’ve been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I’ve been, I’ve been praying hard,
Said no more counting dollars
We’ll be counting stars

Lately, I’ve been, I’ve been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I’ve been, I’ve been playing hard,
Said no more counting dollars
We’ll be, we’ll be counting stars

I feel the love and I feel it burn
Down this river, every turn
Hope is a four-letter word
Make that money, watch it burn
Oh, but I’m not that old
Young, but I’m not that bold
I don’t think the world is sold
I’m just doing what we’re told
I feel something so wrong
Doing the right thing
I could lie, could lie, could lie
Everything that downs me makes me wanna fly

Lately, I’ve been, I’ve been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I’ve been, I’ve been praying hard,
Said no more counting dollars
We’ll be counting stars

Lately, I’ve been, I’ve been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I’ve been, I’ve been playing hard,

Said no more counting dollars
We’ll be, we’ll be counting stars

Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The lessons are learnt

Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The lessons are learnt

Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The lessons are learnt

Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The lessons are learnt

Everything that kills me makes feel alive

Lately, I’ve been, I’ve been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I’ve been, I’ve been playing hard,
Said no more counting dollars
We’ll be counting stars

Lately, I’ve been, I’ve been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I’ve been, I’ve been praying hard,
Said no more counting dollars
We’ll be, we’ll be, counting stars

Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The lessons are learnt

Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The lessons are learnt

Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The lessons are learnt

Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The lessons are learnt

Ostatnio traciłem sen
Marząc o rzeczach, którymi mogliśmy być
Ale kochanie, modliłem się mocno,
Powiedziałem, żadnego więcej liczenia dolarów

Będziemy liczyć gwiazdy, tak, będziemy liczyć gwiazdy

Widzę to życie jak rozkołyzaną winorośl
Kołysa moje serce na całej linii

Na mojej twarzy błyskające znaki
Przeszukaj ją i znajdziesz
O, ale nie jestem tak stary
Młody, ale nie jestem tak śmiały
Nie sądzę, że świat jest sprzedany
Robię to, co nam powiedziano
Czuję coś tak dobrze
Robiąc złą rzecz
Czuję coś tak źle
Robiąc dobrą rzecz
Mogłem kłamać, mogłem kłamać…
Wszystko, co mnie zabija, sprawia, że czuję że żyję

Ostatnio traciłem sen
Marząc o rzeczach, którymi mogliśmy być
Ale kochanie, modliłem się mocno,
Powiedziałem, żadnego więcej liczenia dolarów

Będziemy liczyć gwiazdy

Ostatnio traciłem sen
Marząc o rzeczach, którymi mogliśmy być
Ale kochanie, modliłem się mocno,
Powiedziałem, żadnego więcej liczenia dolarów

Będziemy liczyć gwiazdy, tak, będziemy liczyć gwiazdy

Czuję miłość i czuję jak płonie
W dół tą rzeką, każdy skręt
Mam nadzieję że to słowo na 4 litery
Zarabiać te pieniądze, oglądać jak się palą
O, ale nie jestem tak stary
Młody, ale nie jestem tak śmiały
Nie sądzę, że świat jest sprzedany
Robię to, co nam powiedziano
Czuje coś złego
Robiąc dobrą rzecz
Mogłem kłamać, mogłem kłamać…
Wszystko co powala, sprawia, że chcę latać

Ostatnio traciłem sen
Śniąc o rzeczach, którymi mogliśmy być
Ale kochanie, modliłem się mocno,
Powiedziałem, żadnego liczenia dolarów
Będziemy liczyć gwiazdy

Ostatnio traciłem sen
Śniąc o rzeczach, którymi mogliśmy być
Ale kochanie, bawiłem się mocno,

Powiedziałem, żadnego liczenia dolarów
Będziemy liczyć gwiazdy

Weź te pieniądze
Patrz jak płoną
Toną w rzece
Lekcjenauczone

Weź te pieniądze
Patrz jak płoną
Toną w rzece
Lekcje są nauczone

Weź te pieniądze
Patrz jak płoną
Toną w rzece
Lekcje są nauczone

Weź te pieniądze
Patrz jak płoną
Toną w rzece
Lekcje są nauczone

Wszystko co zabija, sprawia że czujemy się żywi

Ostatnio traciłem sen
Śniąc o rzeczach, którymi mogliśmy być
Ale kochanie, bawiłem się mocno,
Powiedziałem, żadnego liczenia dolarów
Będziemy liczyć gwiazdy

Ostatnio traciłem sen
Śniąc o rzeczach, którymi mogliśmy być
Ale kochanie, modliłem się mocno,
Powiedziałem, żadnego liczenia dolarów
Będziemy liczyć gwiazdy

Weź te pieniądze
Patrz jak płoną
Toną w rzece
Lekcje są nauczone  x 4

 

Słowniczek:

lately – ostatnio, w ostatnich czasach

to pray – modlić się

hard – mocno, ciężkio; twardy

counting – liczenie, zliczanie; to count – liczyć 

swinging – wahadłowy, rozkołysany, rozhuśtany

vine – winorośl

to swing – huśtać się, kołysać się, bujać się

across – przez, poprzez, w poprzek, poprzecznie

across the line – przez linię, na całej linii

flashing – błyskający, migający; to flash – błyskać, migać; flash – błysk, błyśnięcie

to seek out – odszukać

bold – śmiały, łobuzerski, odważny

sold – sprzedany, sprzedał (forma II i III od sell – sprzedać)

to kill – zabić, zabijać, niszczyć

alive – żywy, żyjący

to burn – płonąć, palić się, palić, spalić

to make money – zarabiać, zarabiać pieniądze

to down – powalać, zestrzelić, szybko wypić (walnąć)

to sink – tonąć

lessons – lekcje

learnt – nauczone, nauczył (II i III forma od learn – uczyć się)

Dodaj komentarz