City of Stars – La La Land – Ryan Gosling i Emma Stone

La La Land podbija całświat i zgarnia, póki co, większość Złotych Globów! Czy podobnie będzie z Oscarami? Tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno wiemy, że La La Land podbił również i Songlish! Nic więc dziwnego,  że któraś z piosenek z tegoż musicalu musiała się u nas pojawić!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Tekst piosenki: 

City of stars
Are you shining just for me?
City of stars
There’s so much that I can’t see
Who knows?
I felt it from the first embrace
I shared with you
That now our dreams
They’ve finally come true

City of stars
Just one thing everybody wants
There in the bars
And through the smokescreen
of the crowded restaurants
It’s love
Yes, all we’re looking for is love
from someone else
A rush
A glance
A touch
A dance

A look in somebody’s eyes
To light up the skies
To open the world and send it reeling
A voice that says, I’ll be here
And you’ll be alright

I don’t care if I know
Just where I will go
‚Cause all that I need is
this crazy feeling
A rat-tat-tat on my heart

Think I want it to stay

City of stars
Are you shining just for me?
City of stars
You never shined so brightly

Tłumaczenie piosenki: 

Miasto gwiazd
Czy lśnisz właśnie dla mnie?
Miasto gwiazd
Jest tu tak wiele, czego nie mogę zobaczyć
Kto wie?
Ja poczułem to od pierwszego objęcia,
jakie z tobą dzieliłem
że teraz nasze marzenia
Wreszcie się spełniły

Miasto gwiazd
Tylko jedna rzecz, której każdy chce
Tam w barach
I przez zasłonę dymną
zatłoczonych
restauracji
To miłość
Tak, wszystko, czego szukamy to miłość
od kogoś innego
Gorączka
Spojrzenie
Dotyk
Taniec

Spojrzenie w czyjeś oczy
By rozświetlić nieba
By otworzyć świat i wysłać to motanie
Głos, który mówi, będę tu
A u ciebie będzie w porządku

Nie obchodzi mnie, czy wiem
Tylko gdzie pójdę
Bo wszystko, czego potrzebuję to
to szalone uczucie
Rat-tat-tat w moim sercu

Myślę, że chcę, żeby to zostało

Miasto gwiazd
Czy lśnisz właśnie dla mnie?
Miasto gwiazd
Nigdy nie lśniło tak  jasno 

Słowniczek:

embraceuścisk, objęcie

shared – dzielony; tu: wymieniony (uścisk wymieniony z tobą)

finally – wreszcie, nareszcie, w końcu

to come true – spełnić się

through – przez, poprzez

smokescreen -zasłona dymna

crowded – zatłoczony

rush – gorączka, pośpiech

glance – spojrzenie, rzut oka; błysk

reeling – chwianie się, motanie, zamotanie, bycie wstrząśniętym

brightly – jasno, jaskrawo
 


Dodaj komentarz