Castle On The Hill – Ed Sheeran

Pamiętacie Eda Sheerana? Na pewno kojarzycie go z Hobbita – myśl klucz! Ed niedawno (bardzo niedawno) wypuścił kilka nowych numerów, a poniżej przedstawiamy jeden  z nich. Niezłe słówka na początek roku, a piosenka bardzo motywująca i pełna energii!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Tekst piosenki:

When I was six years old I broke my leg
I was running from my brother and his friends
And tasted the sweet perfume of the mountain grass
I rolled down
I was younger then,
take me back to when I

Found my heart and broke it here
Made friends and lost them through the years
And I’ve not seen the roaring fields in so long, I know I’ve grown
But I can’t wait to go home

I’m on my way
Driving at 90 down those country lanes
Singing to „Tiny Dancer”
And I miss the way
you make me feel, and it’s real
We watched the sunset over the castle on the hill

Fifteen years old and smoking hand-rolled cigarettes
Running from the law through the backfields
and getting drunk with my friends
Had my first kiss on a Friday night,
I don’t reckon that I did it right
But I was younger then,
take me back to when

We found weekend jobs, when we got paid
We’d buy cheap spirits and drink them straight
Me and my friends have not thrown up in so long, oh how we’ve grown
But I can’t wait to go home

I’m on my way
Driving at 90 down those country lanes
Singing to „Tiny Dancer”
And I miss the way you make me feel,
and it’s real
We watched the sunset over the castle on the hill
Over the castle on the hill
Over the castle on the hill

One friend left to sell clothes
One works down by the coast
One had two kids but lives alone
One’s brother overdosed
One’s already on his second wife
One’s just barely getting by
But these people raised me
And I can’t wait to go home

And I’m on my way, I still remember
Those old country lanes
When we did not know the answers
And I miss the way you make me feel,
it’s real
We watched the sunset over the castle on the hill
Over the castle on the hill
Over the castle on the hill

Tłumaczenie piosenki:

Kiedy miałem sześć lat złamałem nogę
Uciekałem od mojego brata i jego przyjaciół
I posmakowałem słodkich perfum górskiej trawy,
którą się staczałem 
Byłem wtedy młodszy,
zabierz mnie z powrotem do wtedy kiedy ja

Znalazłem moje serce i złamałem je tutaj
Zdobywałem przyjaciół i traciłem ich przez lata
I nie widziałem ryczących pól od tak dawna, wiem, dorosłem  
Ale nie mogę się doczekać, żeby wrócić do domu

Już jestem w drodze
Jadąc 90 wzdłuż tych wiejskich dróżek 
Śpiewając do „Maleńkiej Tancerki”
I tęsknię za  sposobem, w jaki sprawiacie,
że się czuję, i to jest prawdziwe
Oglądaliśmy zachód słońca nad zamkiem na wzgórzu

Piętnaście lat i palenie ręcznie zwijanych papierosów
Uciekanie przed prawem przez pola
i upijanie się z przyjaciółmi
Pierwszy raz całowałem się w piątkową noc,
nie sądzę, że zrobiłem to dobrze
Ale byłem wtedy młodszy,
zabierz mnie z powrotem tam, kiedy

Znajdowaliśmy prace weekendowe, gdy nam płacono
Kupowalibyśmy tanie trunki i pilibyśmy je od razu
Ja i moi przyjaciele nie wymiotowaliśmy tak długo, oh, dorośliśmy
Ale nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu

Już jestem w drodze
Jadąc 90 wzdłuż tych wiejskich dróżek
Śpiewając do „Maleńkiej Tancerki”
I tęsknię za  sposobem, w jaki sprawiacie,
że się czuję, i to jest prawdziwe
Oglądaliśmy zachód słońca nad zamkiem na wzgórzu
Nad zamkiem na wzgórzu
Nad zamkiem na wzgórzu

Jeden przyjaciel odszedł, żeby sprzedawać ubrania
Jeden pracuje przy wybrzeżu
Jeden ma dwójkę dzieci, ale mieszka sam
Brat jednego przedawkował
Jeden ma już drugą żonę
Jeden ledwie daje sobie radę
Ale ci ludzie mnie wychowali
I nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu

I jestem w drodze, wciąż pamiętam
Te stare wiejskie dróżki
Kiedy nie znaliśmy odpowiedzi
I tęsknię za sposobem, w jaki sprawiacie, że się czuję,
to jest prawdziwe
Oglądaliśmy zachód słońca nad zamkiem na wzgórzu
Nad zamkiem na wzgórzu
Nad zamkiem na wzgórzu

Słowniczek:

broke – II forma od czasownika to break – złamać, zepsuć

to taste – posmakować, smakować, zasmakować, skosztować

mountain – góra, górski

grass – trawa, trawka

to roll down – staczać się w dół

to make friends – zaprzyjaźniać się, zdobywać przyjaciół

roaring – ryczący, huczący, szumiący; ryczenie; ryk

field – pole, obszar; dziedzina

grown – dorosły; II i III forma czasownika od „to grow” – rosnąć

country – wiejski; wieś; kraj

tiny – maleńki, malutki, drobniutki

castle – zamek, gród

hill – wzgórze, pagórek, wzniesienie

to reckon – sądzić; liczyć się; rachować; przypuszczać

to throw up – wymiotować = to vomit 

clothes – ubrania

coast – wybrzeże, brzeg

to overdose – przedawkować

to barely get by – ledwo dawać sobie radę; barely – ledwo, ledwie

to get by – dawać sobie radę finansowo

to raise – wychować; podnieść

 

 

Dodaj komentarz