Carry over, carry through, come down, hold out w piosence Deadsy, „Carrying over”

Oryginalna wersja piosenki „Carrying over” zespołu Deadsy, pomoże nauczyć się kolejnego Phrasal Verb z kategorii „carry”. A właściwie kolejnych, bo znalazło się tu także carry through, come down oraz hold out. Bogata zawartość phrasali i kilka ciekawych słówek poniżej.

I think about a lonely real world
But my thoughts are bound, no I just can’t tell
And now there’s nothing I wouldn’t do to have you now
For only one more night spent into your magic dust

Don’t you know that this is real, love (baby, I’m waiting to go)
Don’t you know that this is real (baby, I’m aching to know)
Now as far as I can see, love (baby, are you ready to go)
Your heavy charms and broken deals

To seal those holes on the carousel
We hear those drums and we’re setting sail
If the fear comes down then you better start making it right
Cause things might be carrying over
We hear those chimes from the wedding bell
And see that sign from the old hotel
The DJ’s saying on your radio player tonight
Things might be carrying over

Now to settle down, well that takes some real work
If you drown in the tides, oh will you wish from the well
We’re holding out in a fortress of mirrors, you know
For only one more night spent into your magic lust

Don’t you know that I still feel, love (baby, I’m coming to you)
Don’t you know that I still can feel (baby are we startin’ anew)
As long as I can breathe, love (baby, will you carry me through)
Oh, it was never a question of your frozen heels

To seal those holes on the carousel
We hear those drums and we’re setting sail
If the fear comes down then you better start making it right
Cause things might be carrying over
We hear those chimes from the wedding bell
And see that sign from the old hotel
The DJ’s saying on your radio player tonight
Things might be carrying over

Tell me now, how does it feel?x4

(Anytime now) (Carrying over)

Myślę o samotnym prawdziwym świecie
Ale moje myśli są związane, nie mogę powiedzieć
I teraz nie ma nic, czego bym nie zrobił by mieć cię teraz
Tylko przez jedną noc więcej, spędzoną w twoim magicznym pyle

Czy nie wiesz, że to prawdziwe, kochana (kochanie, czekam żeby pójść)
Czy nie wiesz, że to prawdziwe (kochanie, pragnę wiedzieć)
Teraz, jak widzę, kochana (kochanie, czy jesteś gotowa, by iść)
Twoje ciężkie uroki i złamane umowy

Żeby zapieczętować te dziury na karuzeli
Słyszymy te bębny i wypływamy
Jeśli zmniejszy się strach, to lepiej zacznij to robić dobrze
Bo sprawy mogą być przełożone
Słyszymy to bicie dzwonów weselnych
I widzimy ten znak ze starego hotelu
DJ’s mówiącego przez twoje radio dziś wieczorem
Sprawy mogą być przełożone

Teraz, żeby się osiedlić, cóż to wymaga prawdziwej pracy
Jeśli utonęłaś w przypływie, życzę ci wszystkiego dobrego
Wytrzymujemy w fortecy luster, wiesz
Przez tylko jeszcze jedną noc spędzoną w twojej magicznej żądzy

Czy nie wiesz, że wciąż czuję, kochana (kochanie, idę do ciebie)
Czy nie wiesz, że wciąż mogę czuć (kochanie, zaczynamy od nowa)
Jak długo mogę oddychać, kochana (kochanie, czy pomożesz mi przetrwać)
Oh, to nigdy nie była kwestia twoich zmrożonych obcasów

Żeby zapieczętować te dziury na karuzeli
Słyszymy te bębny i wypływamy
Jeśli zmniejszy się strach, to lepiej zacznij to robić dobrze
Bo sprawy mogą być przełożone
Słyszymy to bicie dzwonów weselnych
I widzimy ten znak ze starego hotelu
DJ’s mówiącego przez twoje radio dziś wieczorem
Sprawy mogę być przełożone
Powiedz teraz, jak to jest?x4

(W każdym czasie, teraz) (Przeniesione)

Słowniczek:

to bind (to sth) – (bound|bound) – wiązać (się z czymś)

to be aching to do sth/ to be aching for sth – pragnąć coś zrobić

as far as I can see – jak widzę

charm – urok, czar, zaklęcie

to seal – przypieczętować, zapieczętować; a seal – pieczęć; a seal – foka

to set sail – wypływać, a sail – żagiel, rejs żaglówką

to come down – zmniejszyć się, spadać

to carry over – przenosić, przełożyć

chime of bells – bicie dzwonów

to hold out – wytrzymywać, przetrzymać, oferować

a lust – pożądanie, żadza; to lust after – pożądać

carry through – wykonywać, wprowadzać w życie, pomóc przetrwać trudne chwile

heels – obcasy, pięty

 Phrasal Verbs:

to come down – zmniejszyć się, spadać, np.:

1. The prices on fruits and vegetables have come down recently.

2. Washing machines have come down in prices.

to carry over – przenosić, przełoży, np.:

1, Acne is common in teenage years, but it can be also carried over into adulthood.

2. Mother`s beauty is carrying over to daughter.

to hold out – wytrzymywać, przetrzymać, oferować, np.:

1. If you want to hold out longer while exercising, you have to go to the gym more often.

2. I would like to hold out an improvement in your situation.

carry through – wykonywać, wprowadzać w życie, pomóc przetrwać trudne chwile, np.:

1. Jim had the courage to carry through his invention, that`s why he is reach now!

2. After this car accident, I participated in the psychological session, which helped me carrying through.

 

Dodaj komentarz