Carry off, Call out – Jeffrey Lee Pierce, OFF

Jak wkuć Phrasal? Proszę bardzo, będzie punk! Właściwie mamy tu i carry off i call out, phrasali nigdy za wiele! Piosenka Jeffrey Lee Pierce zespołu OFF jest dość pozytywna i z samego kontekstu można wywnioskować, że zespół nie przepada za świętami Bożego Narodzenia. Stąd sugestia dotycząca wyrzucenia choinki… Wszystko poniżej!

Heard a voice
Call out to me
From the shadows of gin ling way

He saw the world
With diamond eyes
Through the moon shine palm tree skies

Jeffrey Lee Pierce!

A creeping ritual
Blasting from amps
With an X drawn on our hands

It’s six wires up
An eternity
That’s why I write this eulogy for

Jeffrey Lee Pierce!

A river runs through
His esophagus
To a swamp buried in his chest

Jeffrey Lee Pierce!

So carry off
Jeffrey Lee
And we’ll burn that Christmas tree!

Usłyszałem głos
Wołał do mnie
Z cieni ścieżki gin ling

On widział świat
Diamentowymi oczyma
Przez księżyc oświetlający palmowe nieba

Jeffrey Lee Pierce!

Skradający się rytuał
Wybuchający ze wzmacniaczy
Z X narysowanym na naszych rękach

Jest sześć przewodów w górę
Wieczność
Dlatego piszę tą mowę dla

Jeffrey Lee Pierce!

Rzeka biegnie przez
Jego przełyk
Do bagna zakopanego w jego piersi

Jeffrey Lee Pierce!

Więc podołajmy temu
Jeffrey Lee
I spalimy tą choinkę!

Słowniczek:

call out – zawołać, wywołać, żądać

shadows – cienie

Gin Ling Way – nazwa ulicy w LA

shine – lśnić, błyszczeć

palm tree – palma

to creep – skradać się, pełzać

to blast – wysadzać w  powietrze, kląć

amps – wzmacniacze (od amplifier)

wire – przewód, drut

eternity – wieczność; for all eternity – na wieczność

eulogy – przemówienie, mowa, przemowa

esophagus, oesophagus – przełyk

swamp – bagno, moczary, mokradło

buried – zakopany, pochowany

chest – klatka piersiowa, pierś; skrzynia, komoda

carry off = manage a victory = zdobywać, podołać czemuś

Phrasal verbs:

call out – wywołać, zawołać, żądać, np.:

1. Elaine was calling out her son for dinner.

2. Call Jack out – he might help us with our computer problems.

carry off – podołać czemuś, zdobywać, np.

1. We carried off a long travel – I didn`t think I could walk 20 miles by foot.

2. Jim`s song carried off and got to the tv show – now his career may rise.

 

Dodaj komentarz