Can`t Stop The Feeling – Justin Timberlake

Czas wakacji już nadszedł, a zatem zabierzcie trochę słońca do kieszeni i bądźcie jak Justin – trzeba to wytańczyć! We wpisie kilka słówek dla przypomnienia, w sam raz na lato, ale także wyjaśnienie struktury gramatycznej, która w mowie potocznej i piosenkach zdarza się dość często!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

I got this feeling inside my bones
It goes electric, wavey when I turn it on
All through my city, all through my home
We’re flying up, no ceiling,
when we in our zone

I got that sunshine in my pocket
Got that good soul in my feet
I feel that hot blood in my body when it drops
I can’t take my eyes up off it, moving so phenomenally
Room on lock, the way we rock it,
so don’t stop

And under the lights when everything goes
Nowhere to hide when I’m getting you close
When we move, well, you already know
So just imagine, just imagine, just imagine

Nothing I can see but you when you dance, dance, dance
A feeling good, good, creeping up on you
So just dance, dance, dance, come on
All those things
I shouldn’t do
But you dance, dance, dance
And ain’t nobody leaving soon, so keep dancing
I can’t stop the feeling
So just dance, dance, dance
I can’t stop the feeling
So just dance, dance, dance, come on

Ooh, it’s something magical
It’s in the air, it’s in my blood, it’s rushing on
I don’t need no reason, don’t need control
I fly so high, no ceiling,
when I’m in my zone... X 2

 

Mam to uczucie w moich kościach 
To staje się elektryczne, faliste, gdy to włączam
Przez całe moje miasto, przez cały mój dom
Lecimy w górę, nie ma sufitu,
gdy jesteśmy w naszej strefie

Mam to  światło słoneczne w kieszeni
Mam tę dobrą duszę w stopach
Czuję tę gorącą krew w moim ciele gdy opada
Nie mogę podnieść z tego oczu, porusza się fenomenalnie
Pokój na klucz, tak dajemy czadu,
więc nie przestawaj

A pod światłami, gdzie wszystko znika
Nie ma gdzie się ukryć gdy mam cię  blisko
Gdy się ruszamy, cóż, ty już wiesz
Więc tylko sobie wyobraź,  wyobraź, wyobraź

Nic nie widzę, oprócz ciebie gdy tańczysz, tańczysztańczysz
Dobre uczucie, dobre, skrada się na ciebie
Więc tylko tańcz tańcz tańcz, no dalej
Wszystkie te rzeczy,
których nie powinienem robić
Ale ty tańcz tańcz tańcz
I nikt nie wyjdzie wcześniej, więc  tańcz
Nie mogę zatrzymać tego uczucia
Więc tylko tańcz tańcz tańcz,
Nie mogę zatrzymać tego uczucia
Więc tylko tańcz tańcz tańcz, no dalej

Ooh, to coś magicznego
Jest w powietrzu, jest w mojej krwi,  pędzi
Nie potrzebuję powodu, nie potrzebuję kontroli
Lecę wysoko, nie ma sufitu,
gdy jestem w mojej strefie  X2

 

Słowniczek:

bone – kość; bones – kości

wavey – falisty, falujący

to turn sth on – włączyć, włączać, uruchomić

through – przez; all through – przez całe

ceiling – sufit

zone – strefa, sfera

pocket – kieszeń

good soul – dobra dusza

feet – stopy (liczba mnoga); foot – stopa (liczba pojedyncza)

blood – krew

to drop – opadać, spadać, upuszczać

lock – zamek, rygiel; to lock – zamknąć na klucz

let`s rock it! – dajmy czadu! zaszalejmy!

to go – iść, jechać; znikać, polecieć, udać się

to imagine – wyobrazić sobie, wyobrażać

to creep up on (sth/sb) – skradać się na; wpełzać na

air – powietrze

to rush (on) – pędzić, udawać się na, napływać, spieszyć się

 

ATTENTION!

but – oprócz

But znamy doskonale jako „ale”, jednak w języku angielskim często występuje w znaczeniu „oprócz, poza” – jako synonim do np. „except”. 

Moglibyśmy z powodzeniem zastąpić np. rzeczone „except, czy only”, czy też sprytnie i interesująco skrócić/sparafrazować zdanie za pomocą „but” – spójrzcie na przykłady:

I see only you, when you dance.

Widzę tylko ciebie,  gdy  tańczysz.

I see nothing, but you, when you dance.

Widzę tylko ciebie,  gdy  tańczysz.

There were nothing, but rolls in the bakery.

W piekarni były tylko bułki.

There were only rolls in the bakery.

W piekarni były tylko bułki.

Nobody is a vegetarian, but Eve.

Nikt nie jest wegetarianinem, poza Eve. 

Nobody is a vegetarian, except Eve.

Nikt nie jest wegetarianinem, poza Eve.

Everybody eats meat, but Eve.

Wszyscy jedzą mięso, oprócz Eve.

Everybody eats meat except Eve.

Wszyscy jedzą mięso, oprócz Eve.

Proste? Pewnie! 🙂 A zatem, niech wchodzi do głowy samo!

Dodaj komentarz