Back To School Again – Grease 2

Szkoła jest niepodważalnie istotnym elementem nauki języka – zwłaszcza jeśli chodzi o słownictwo związane ze szkolnictwem, szkołą jako budynkiem i jako instytucją. Dziś kilka słówek na przypomnienie, w piosence, która, naszpikowana fajnymi idiomami, przywróci nam niepowtarzalną Michelle Pfeiffer, bardziej kojarzoną z innymi produkcjami 🙂

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

 

Spendin’ my vacation in the summer sun
Gettin’ lots of action, havin’ lots of fun
Scorin’ like a bandit till the bubble burst
Suddenly it got to be September first!
Woe is me…. All summer long I was happy and free
Save my soul, the
board of education took away my parole

 

I gotta go back, back, back to school again
You won’t find me, till the clock strikes three
I’m gonna be there till then
I gotta go back, back, back to school again
Whoa whoa, I gotta go, Back to School…… Again!

 

Geometry and History it’s just a pain
Biology and Chemistry destroys my brain
don’t they know that I deserve a better fate
I’m really much too young to matriculate
Mama please, your child’s
come down with a fatal disease
mama said: „C’mon you lazy bum and
get your butt outta bed!”

 

You gotta go back, back, back to school again
It’s bye bye fun, get your homework done, and better be in by ten
I gotta go back, back back to school again
Whoa whoa, I gotta go… Back to School….. Again!

 

I got my books together and I dragged my feet
And then I saw this angel boppin’ down the street
I said hey pretty baby, „How’s about a date?”
She said „I’m goin to school and I can’t be late!”
I could see, the look in her eyes was sayin’ follow me
And I was caught… I thought of playin’ hooky but on second thought

 

I gotta go back, back, back to school again
You won’t find me, till the clock strikes three
I’m gonna be there till then
I gotta go back, back, back to school again…
Whoa whoa, I gotta go…. Back to School…. Again!

 

Spędzałem moje wakacje w letnim słońcu
Działając, bawiąc się
Odnosząc wielki sukces, aż czar prysł
Nagle musiał być pierwszy września!
Biada mi.… Całe lato byłem szczęśliwy i wolny
Oszczędź moją duszę,
kuratorium oświaty zabrało  moje zwolnienie warunkowe

 

Muszę wrócić, z powrotem znów do szkoły
Nie znajdziesz mnie, dopóki zegar nie wybije trzeciej
Będę tam aż do tej pory
Muszę wrócić, z powrotem znów do szkoły
Whoa whoa, muszę iść, z powrotem do szkoły…. Znów!

 

Geometria i historia to tylko ból
Biologia i chemia niszczy mój mózg
czy oni nie wiedzą, że zasługuję na lepszy los
Naprawdę jestem zbyt młody, by iść na uniwersytet
Mamo, proszę twoje dziecko zachorowało na
śmiertelną chorobę
mama powiedziała: „No dalej, leniwy próżniaku,
zbierz tyłek z łóżka!”

 

Musisz wrócić, z powrotem do szkoły znów!
To pa pa zabawo, zrób pracę domową, i lepiej przyjdź przed dziesiątą!
Muszę wrócić, z powrotem znów do szkoły
Whoa whoa, muszę iść, z powrotem do szkoły…. Znów!

 

Zebrałem moje książki i powłóczyłem nogami
I wtedy zobaczyłem tego anioła gibającego się na ulicy
Powiedziałem cześć, piękna, „Może randka?”
Odpowiedziała  „Idę do szkoły, nie mogę się spóźnić!”
Widziałem, jej spojrzenie mówiło „chodź za mną”
I zostałem złapany… Pomyślałem by pójść na wagary, ale po namyśle

 

Muszę wrócić, z powrotem znów do szkoły
Nie znajdziesz mnie, dopóki zegar nie wybije trzeciej
Będę tam aż do tej pory
Muszę wrócić, z powrotem znów do szkoły
Whoa whoa, muszę iść, z powrotem do szkoły…. Znów!

Słowniczek:

grease – smar, tłuszcz, pomada do włosów; pochlebstwo

to have fun – bawić się; Have fun! – Baw się dobrze!

to score – zdobyć punkty; naciąć;  zaliczyć (również w znaczeniu wulgarnym, seksualnym);

to score like a bandit = to make out like a bandit – odnieść wielki sukces w powierzonym przedsięwzięciu; odnieść znaczny zysk

the bubble bursts – czar pryska; to zbyt piękne, by było prawdziwe

suddenly – nagle, raptem

woe is me – biada mi; mam same zmartwienia;  woe – żałość, niedola, nieszczęście

board of education – kuratorium oświaty, rada edukacji

parole – zwolnienie warunkowe (z więzienia); to parole – zwalniać warunkowo z więzienia

clock – zegar

to strike – uderzać, wybijać (godzinę)

pain – ból

to destroy – niszczyć, zniszczyć, niweczyć

brain – mózg

to deserve – zasłużyć, zasługiwać

fate – los, przeznaczenie

to matriculate – iść na uniwersytet, zapisać się na uniwersytet, immatrykulować

to come down with (sth) – zachorować na (coś)

fatal disease – śmiertelna choroba

lazy – leniwy

bum – próżniak, włóczęga, zadek, tyłek, półdupek

to drag (sb`s) feet – powłóczyć nogami, zwlekać

bopping – gibanie się, tańczenie (do muzyki pop), lekkie uderzenie (kogoś)

to play hooky – iść na wagary, wagarować

on second thought – po namyśle, po rozważeniu, po przemyśleniu

 

Dodaj komentarz