Anything could happen – Ellie Goulding

Wszystko się może zdarzyć… W myśl tej zasady może się zdarzyć też poznanie kilku nowych słówek dzięki Ellie Goulding (a właściwie dzięki jej piosence). Wszystko poniżej!

Stripped to the waist
We fall into the river
Cover your eyes
So you don’t know the secret
I’ve been trying to hide
We held our breath
To see our names are written
On the wreck of ’86
That was the year
I knew the panic was over

Yes since we found out
Since we found out
That anything could happen
Anything could happen
Anything could happen
Anything could happen
Anything could happen
Anything could happen
Anything could

After the war we said we’d fight together
I guess we thought that’s just what humans do
Letting darkness grow
As if we need its palette and we need its colour
But now I’ve seen it through
And now I know the truth

That anything could happen
Anything could happen
Anything could happen
Anything could happen
Anything could happen
Anything could happen
Anything could

Baby, I’ll give you everything you need
I’ll give you everything you need, oh
I’ll give you everything you need
But I don’t think I need you

I know it’s gonna be
I know it’s gonna be
I know it’s gonna be
I know it’s gonna be
I know it’s gonna be
I know it’s gonna be
I know it’s gonna be
I know it’s gonna be

But I don’t think I need you
But I don’t think I need you
But I don’t think I need you

Rozebrani do pasa
Wpadamy do rzeki
Zasłoń oczy
Żebyś nie poznał tajemnicy
Którą próbowałam ukryć
Wstrzymaliśmy nasz oddech
Żeby zobaczyć nasze imiona napisane
Na wraku z `86
To był rok
Wiedziałam, że panika się skończyła

Tak, odkąd się dowiedzieliśmy
Odkąd się dowiedzieliśmy
Że wszystko mogło się zdarzyć
wszystko mogło się zdarzyć
wszystko mogło się zdarzyć
wszystko mogło się zdarzyć
wszystko mogło się zdarzyć
wszystko mogło się zdarzyć
wszystko mogło

Po wojnie powiedzielismy, że będziemy walczyć razem
Myślę, że myśleliśmy, że tak robią ludzie
Pozwalając ciemności rosnąć
Jak gdybyśmy potrzebowali jej palety i jej koloru
Ale teraz to przejrzałam
I teraz znam prawdę

Że wszystko mogło się zdarzyć
wszystko mogło się zdarzyć
wszystko mogło się zdarzyć
wszystko mogło się zdarzyć
wszystko mogło się zdarzyć
wszystko mogło się zdarzyć
wszystko mogło

Kochanie, dam ci wszystko, czego potrzebujesz
Dam ci wszystko, czego potrzebujesz
Dam ci wszystko, czego potrzebujesz
Ale nie sądzę, że cię potrzebuję

Wiem, że to będzie
Wiem, że to będzie
Wiem, że to będzie
Wiem, że to będzie
Wiem, że to będzie
Wiem, że to będzie
Wiem, że to będzie
Wiem, że to będzie

Ale nie sądzę, że cię potrzebuję
Ale nie sądzę, że cię potrzebuję
Ale nie sądzę, że cię potrzebuję

Słowniczek:

stripped – rozebrany, pozbawiony; to strip – rozebrać, rozbierać się; strip – pas, pasmo 

waist – talia, pas, stan

river – rzeka, rzeczny

to cover – pokryć, pokrywać, zakryć

eyes – oczy; eye – oko

secret – tajemnica, sekret

to hide – skryć, schować, ukryć

to hold breath – wstrzymać oddech

wreck – wrak, ruina; to wreck – zniweczyć, zniszczyć, zrujnować

since -odkąd, od czasu kiedy, ponieważ

to find out – dowiedzieć się, odkryć, dopytać

war – wojna

to fight – walczyć, wojować

humans – ludzie; human – czlowiek, człowieczy 

to grow – wzrastać, rosnąć, hodować

palette – paleta

colour – kolor, koloryt, barwa

Dodaj komentarz