Am I Wrong – Nico & Vinz

Czy się mylę? Niiieeee! Dziś nie ma miejsca na pomyłki, zwłaszcza, że jesteśmy dopiero w środku tygodnia. Wobec tego, żeby zbytnio się nie przemęczyć, wrzucamy spokojny numer ze spokojnymi słówkami z B1-B2.

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary – wybierz poprawną odpowiedź

Am I wrong for thinking out the box from where I stay?
Am I wrong for saying that I’ll choose another way?
I ain’t trying to do what everybody else doing
Just cause everybody doing what they all do
If one thing I know, how far would I grow?
I’m walking down this road of mine, this road that I call home

So am I wrong for thinking that we could be something for real?
Now am I wrong for trying to reach the things that I can’t see?
But that’s just how I feel, that’s just how I feel
That’s just how I feel trying to reach the things that I can’t see

Am I tripping for having ambition?
My prediction; I’mma be on the top of the world
Hope you, hope you don’t look back, always do what you decide
Don’t let them control your life, that’s just how I feel
Fight for yours and don’t let go, don’t let them compare you, no
Don’t worry, you’re not alone, that’s just how we feel

So am I wrong for thinking that we could be something for real?
Now am I wrong for trying to reach the things that I can’t see?
But that’s just how I feel, that’s just how I feel
That’s just how I feel trying to reach the things that I can’t see

If you tell me I’m wrong, wrong
I don’t wanna be right, right
If you tell me I’m wrong, wrong
I don’t wanna be right

So am I wrong for thinking that we could be something for real?
Now am I wrong for trying to reach the things that I can’t see?
But that’s just how I feel, that’s just how I feel
That’s just how I feel trying to reach the things that I can’t see

So am I wrong for thinking that we could be something for real?
Now am I wrong for trying to reach the things that I can’t see?
But that’s just how I feel, that’s just how I feel
That’s just how I feel trying to reach the things that I can’t see

Czy jestem w błędzie myśląc nieszablonowo od tego gdzie pozostaję?
Czy jestem zły, bo mówię, że wybiorę inną drogę?
Nie staram się robić tego, co wszyscy inni robią
Tylko, ponieważ wszyscy robią co robią
Jeśli jedyną rzeczą, którą wiem,jak daleko urosnę?
Idę tą moją ścieżką, tą drogą, którą nazywam domem

Więc czy się mylę, myśląc, że moglibyśmy być czymś naprawdę?
Teraz, czy jestem zły, próbując dosięgnąć do rzeczy, których nie widzę?
Ale tak właśnie się czuję, tak po prostu się czuję
Tak właśnie się czuję, próbując dosięgnąć rzeczy, których nie widzę

Czy jestem nawiedzony, bo mam ambicję?
Moje przewidywanie: będę na szczycie świata
Mam nadzieję, mam nadzieję że nie spojrzysz wstecz, zawsze rób to, co zdecydujesz
Nie pozwól im kontrolować swojego życia, tak właśnie czuję
Walcz o swoje i nie odpuszczaj, nie odpuszczaj, dnie pozwól im cię porównywać
Nie przejmuj się, nie jesteś sam, tak właśnie się czuję

Więc czy się mylę, myśląc, że moglibyśmy być czymś naprawdę?
Teraz, czy jestem zły, próbując dosięgnąć do rzeczy, których nie widzę?
Ale tak właśnie się czuję, tak po prostu się czuję
Tak właśnie się czuję, próbując dosięgnąć rzeczy, których nie widzę

Jeśli mi powiesz, że się mylę, mylę
Nie chcę mieć racji, racji
Jeśli mi powiesz, że się mylę
Nie chcę mieć racji

Więc czy się mylę, myśląc, że moglibyśmy być czymś naprawdę?
Teraz, czy jestem zły, próbując dosięgnąć do rzeczy, których nie widzę?
Ale tak właśnie się czuję, tak po prostu się czuję
Tak właśnie się czuję, próbując dosięgnąć rzeczy, których nie widzę

Więc czy się mylę, myśląc, że moglibyśmy być czymś naprawdę?
Teraz, czy jestem zły, próbując dosięgnąć do rzeczy, których nie widzę?
Ale tak właśnie się czuję, tak po prostu się czuję
Tak właśnie się czuję, próbując dosięgnąć rzeczy, których nie widzę

Słowniczek:

to be wrong (about sth) – być w błędzie, mylić się (odnośnie czegoś); wrong – zły, nieprawidłowy, błędny, powodujący problemy

to think out of the box (to think outside the box) – myśleć nieszablonowo, myśleć twórczo

to grow – rosnąć, dorastać, uprawiać (np. interesy)

to reach – dosięgnąć, sięgnąć, dotrzeć

trippin – rześki, żwawy; nieformalnie: nawiedzony, odjechany

ambition – ambicja, pragnienie

prediction – przewidywanie, prognoza, proroctwo

to compare – porównywać

Dodaj komentarz