American Dream Denial – System of a Down

Dziś ostry kawałek muzyki, numer A.D.D. (American Dream Denial) wprost od zespołu ormiańskiego pochodzenia – kto jednak nie zna SOAD? Chłopaki traktują o poważnej tematyce, a dodatkowo używają w tym celu gęstwy trudnych słów i zwrotów i chwała im za to!

We faught your wars with all our hearts
You sent us back in body parts
You took our wills with the truth you stole
We offer prayers for your long lost souls

The reminder is
An unjustifiable, egoistical power struggle
At the expense of the American dream
Of the American dream, of the American

We dont give a damn about your world
With all your global profits and all your jeweled pearls
We dont give a damn about your world
Right now, right now

We dont give a fuck about your world
With all your global profits and all your jeweled pearls
We dont give a fuck about your world
Right now, right now, right now, right now

There is no flag that is large enough
To hide the shame of a man in cuffs
You switched the signs then you closed their blinds
You changed the channel then you changed their minds

The remainder is
An unjustifiable, egoistical power struggle
At the expense of the American dream
Of the American dream, of the American

We dont give a damn about your world
With all your global profits and all your jeweled pearls
We dont give a damn about your world
Right now, right now

We dont give a fuck about your world
With all your global profits and all your jeweled pearls
We dont give a fuck about your world
Right now, right now, right now, right now
Right now, right now, right now, right now

No flag large enough
Shame on a man in cuffs
Close their blinds

We dont give a damn about your world
With all your global profits and all your jeweled pearls
We dont give a damn about your world
Right now, right now

We dont give a fuck about your world
With all your global profits and all your jeweled pearls
We dont give a fuck about your world
Right now, right now, right now, right now
Right now, right now, right now, right now

Walczyliśmy w waszych wojnach całymi naszymi sercami
Odesłaliście nas z powrotem w częściach ciała
Wzięliście nasze determinacje prawdą, którą ukradliście
My oferujemy modły za wasze zagubione dusze

Przypomnienie to
Nie dające się usprawiedliwić, egoistyczny bój siły
Na koszt amerykańskiego snu
Amerykańskiego snu, amerykańskiego snu

Mamy gdzieś wasz świat
Ze wszystkimi waszymi globalnymi korzyściami i biżuteryjnymi perłami
Mamy gdzieś wasz świat
Teraz, teraz

Pierniczymy wasz świat
Ze wszystkimi waszymi globalnymi korzyściami i biżuteryjnymi perłami
Pierniczymy wasz świat
Teraz, teraz, teraz, teraz…

Nie ma flagi, która jest dość duża
By ukryć wstyd mężczyzny w mankietach
Zamieniłeś znaki, potem zasłoniłeś ich żaluzje
Zmieniłeś kanał, potem zmieniłeś ich umysły

Przypomnienie jest
Nie dające się usprawiedliwić, egoistyczny bój siły
Na koszt amerykańskiego snu
Amerykańskiego snu, amerykańskiego snu

Mamy gdzieś wasz świat
Ze wszystkimi waszymi globalnymi korzyściami i biżuteryjnymi perłami
Mamy gdzieś wasz świat
Teraz, teraz

Pierniczymy wasz świat
Ze wszystkimi waszymi globalnymi korzyściami i biżuteryjnymi perłami
Pierniczymy wasz świat
Teraz, teraz, teraz, teraz…

Nie ma dość dużej flagi
Wstyd mężczyźnie w mankietach
Zamknijmy ich żaluzje

Mamy gdzieś wasz świat
Ze wszystkimi waszymi globalnymi korzyściami i biżuteryjnymi perłami
Mamy gdzieś wasz świat
Teraz, teraz, teraz, teraz…

Pierniczymy wasz świat
Ze wszystkimi waszymi globalnymi korzyściami i biżuteryjnymi perłami
Pierniczymy wasz świat
Teraz, teraz, teraz, teraz…

Słowniczek:

dream – sen, marzenie

denial – zaprzeczenie, odmowa, wyparcie się

faught – walczył (forma przeszła od fight – walczyć)

war – wojna

heart – serce

sent – wysłał (forma przeszła od send – wysłać)

body – ciało

part – część

will – determinacja, chęć, wola, testament

truth – prawda

stole – ukradł (forma przeszła od: steal – kraść)

prayer – modlitwa, nabożeństwo

long-lost – zagubiony, zaginiony, dawno nie widziany

soul – dusza

reminder – przypomnienie, upomnienie; reminder of sth/sb – pamiątka po czymś/kimś

unjustifiable – nie dający się usprawiedliwić, nieuzasadniony; to justify – uzasadniać 

power – moc, siła

struggle – bój, walka, batalia; to struggle – walczyć, borykać się 

expense – wydatek, koszt

not to give a damn about sth/sb – mieć gdzieś coś/kogoś (potocznie: „pieprzyć to”)

world – świat

profits – korzyści, profity

jewel – klejnot, kamień; jewellery – biżuteria 

not to give a fuck about sht – pierniczyć (gorzej: pier*dolić coś)

large – ogromny, duży, olbrzymi

enough – dość, dosyć

shame on sb – wstyd komuś; shame on you! – wstydź się!

cuff – mankiet; handcuff – kajdanki – tu – mógł zostać użyty skrót od słowa „handcuff”

to close – zamknąć

blinds – rolety, żaluzje; blind – niewidomy, ślepy

switch – zamienić

mind – umysł

Dodaj komentarz