3/5 Of A Mile In 10 Seconds – Jefferson Airplane

Pozbądź się tego! W dzisiejszym odcinku pozbywamy się lenistwa i przypominamy sobie Phrasal Verb z „do” – „do away with”! Kto nie wierzy, że zespół z przełomu lat `60 i `70 może być na tyle jurny, by edukować, niech zmierzy!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Do away with people blowing my mind
Do away with people wasting my precious time
Take me to a simple place
Where I can easily see my face
Baby, baby I can see that you’re fine
Know I love you baby, yes I do
Know I love you baby, yes I do

Do away with people laughing at my hair
Do away with people climbing on my precious prayers
Take me to a circus tent
Where I can easily pay my rent
And all the other freaks can share my cares
Know I love you baby, yes I do
Know I love you baby, yes I do

Do away with things that come on obscene
Like hot rods real clean real fine nicotine
Sometimes the price is 65 dollars
Prices like that make a grown man holler
‚Specially when it’s sold by a kid that’s only 15
Know I love you baby, yes I do
Know I love you baby, yes I do

Pozbądź się ludzi, niszczących mój umysł
Pozbądź się ludzi, marnujących mój cenny czas
Zabierz mnie do prostego miejsca
Gdzie mogę łatwo zobaczyć moją twarz
Kochanie, kochanie, widzę że u ciebie w porządku
Wiem, że cię kocham, kochanie, tak
Wiem, że cię kocham, kochanie, tak

Pozbądź się ludzi, śmiejących się z moich włosów
Pozbądź się ludzi wdzierających się na moje cenne modlitwy
Zabierz mnie do namiotu cyrkowego
Gdzie mogę łatwo płacić czynsz
I wszystkie inne dziwadła mogą dzielić moje troski
Wiem, że cię kocham, kochanie, tak
Wiem, że cię kocham, kochanie, tak

Pozbądź się rzeczy, które zaczynają być sprośne
Jak gorące pręty, prawdziwie czysta, prawdziwie dobra nikotyna
Czasami cena to 65 dolarów
Takie ceny powodują, że dorosły człowiek wrzeszczy
‚Zwłaszcza, gdy jest sprzedawane przez dzieciaka, który ma tylko 15 lat
Wiem, że cię kocham, kochanie, tak
Wiem, że cię kocham, kochanie, tak

Słowniczek:

to do away with (sth) – pozbyć się, znieść, cofnąć decyzję

to blow sb`s mind – niszczyć komuś umysł

to waste – marnować, tracić

precious – cenny, drogocenny, kosztowny

easily – łatwo

to laugh at sth – śmiać się z czegoś, wyśmiewać, naśmiewać się z czegoś

hair – włosy, włos, sierść

to climb – wspinać się, wdzierać się, wdrapać się

prayer – modlitwa, modły

circus – cyrk, cyrkowy

tent – namiot

to pay – płacić, zapłacić

rent – czynsz, wynajem, dzierżawa; to rent – wynająć 

freak – dziwadło, dziwoląg, wybryk, potwór

cares – troski  (l. mn od care – troska, opieka)

to come on – zaczynać się, nadchodzić, nadejść

obscene – nieprzyzwoity, sprośny

rods – pręty; rod – pręt, drążek 

price – cena, koszt

grown – dorosły

to holler – wrzeszczeć, wykrzykiwać

Phrasal Verb:

to do away with (sth) – pozbyć się, znieść, cofnąć decyzję, np:

1. You should do away with stains from your trousers. – Powinieneś się pozbyć plam z twoich spodni.

2. Megan was really unpleasant person, and her employer decided to do away with her, by firing her. – Megan była naprawdę nieprzyjemną osobą i jej pracodawca zdecydował, że pozbędzie się jej, przez jej zwolnienie.