Rumour – Chloe Howl

Jak forma po Świętach? Mamy nadzieję, że najedliście się do syta, choć z umiarem! A do angielskiego wracamy pełną parą z piosenką Chloe Howl – Rumour – będzie więc trochę o plotkowaniu! (A piosenka jest nawet z przesłaniem! :-P)

 

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

 

 

When she turned eighteen she went astray
With her brother’s dealer, so they say
She had the baby yesterday
Perhaps it’s just a rumour
They kept her prisoner growing up
Told her Jesus was enough
She’s really into dirty stuff
Perhaps it’s just a rumour
And if you asked her she’d say

I’m just tryin’ to work out
How to be like myself
I’m just tryin’ to work out
These cards I’ve been dealt

See that girl she’s looking great
She used to be quite overweight
She may not be entirely straight
Perhaps it’s just a rumour
Always did as she was told
Apparently she’s on the dole
Spends it all on alcohol
Perhaps it’s just a rumour

I’m just tryin’ to work out
How to be like myself
I’m just tryin’ to work out
These cards I’ve been dealt

‚Cause she did it, she did it
Her bed is forbidden
He’s fit and she isn’t
She keeps her face hidden
She told ’em good riddance
Her sister got with him
She wishes she didn’t
And now they’re all singing

Just tryin’ to work out
How to be like myself
I’m just tryin’ to work out
These cards I’ve been dealt

I’m just tryin’ to work out
How to be like myself
I’m just tryin’ to work out
These cards I’ve been dealt

‚Cause she did it, she did it
Her bed is forbidden
He’s fit and she isn’t
She keeps her face hidden
She told ’em good riddance
Her sister got with him
She wishes she didn’t
And now they’re all singing

I’m just tryin’ to work out
How to be like myself
I’m just tryin’ to work out
These cards I’ve been dealt

Just tryin’ to work out
How to be like myself
I’m just tryin to work out
These cards I’ve been dealt

 

Kiedy miała osiemnaście lat, zeszła na manowce
Z dilerem swojego brata, tak mówią
Urodziła dziecko wczoraj
Może to tylko plotka 
Trzymali ją jako dorastającą więźniarkę
Mówili jej Jezus jest wystarczający
Ona naprawdę jest zainteresowana brzydkimi rzeczami 
Może to tylko plotka
A gdybyś ją zapytał, ona by powiedziała

Ja tylko staram się rozpracować
Jak to jest być mną
Ja tylko staram się rozpracować
Te karty, które mi rozdano

Widzisz tą dziewczynę, ona wygląda świetnie
Kiedyś miała sporą nadwagę
Może nie być całkiem hetero 
Może to tylko plotka
Zawsze robiła to, co jej mówiono
Najwyraźniej jest na zasiłku 
Wydaje to wszystko na alkohol 
Może to tylko plotka

Ja tylko staram się rozpracować
Jak to jest być mną
Ja tylko staram się rozpracować
Te karty, które mi rozdano

Bo ona to zrobiła, zrobiła
Jej łóżko jest zakazane 
On jest atrakcyjny, a ona nie
Ona trzyma swoją twarz schowaną
Powiedziała im „krzyżyk na drogę!”
Jej siostra zeszła się z nim 
A ona nie chciała, by tak się stało
I teraz oni wszyscy śpiewają

Ja tylko staram się rozpracować
Jak to jest być mną
Ja tylko staram się rozpracować
Te karty, które mi rozdano

Ja tylko staram się rozpracować
Jak to jest być mną
Ja tylko staram się rozpracować
Te karty, które mi rozdano

Bo ona to zrobiła, zrobiła
Jej łóżko jest zakazane 
On jest atrakcyjny, a ona nie
Ona trzyma swoją twarz schowaną
Powiedziała im „krzyżyk na drogę!
Jej siostra zeszła się z nim 
A ona nie chciała, by tak się stało
I teraz oni wszyscy śpiewają

Ja tylko staram się rozpracować
Jak to jest być mną
Ja tylko staram się rozpracować
Te karty, które mi rozdano

Ja tylko staram się rozpracować
Jak to jest być mną
Ja tylko staram się rozpracować
Te karty, które mi rozdano 

Słowniczek:

astray – zabłąkana, zagubiona; to go astray – schodzić na manowce

perhaps – może, być może

rumour – plotka, pogłoska

prisoner – więzień, więźniarka

to grow up – dorastać

enough – wystarczająco, dość

to be into sth – być czymś zainteresowanym

dirty – brudny, brzydki, nieczysty, haniebny

stuff – rzeczy

to work out – rozpracować, sprawdzać się; ćwiczyć (fizycznie)

to deal – radzić sobie, dotyczyć, rozdać, handlować

to be overweight – mieć nadwagę; overweight – z nadwagą

entirely – całkowicie, całkiem, zupełnie

straight – heteroseksualny (w kontekście piosenki); prosty, szczery, jasny

apparently – najwyraźniej, widocznie

to be on the dole – być na zasiłku

to spend – wydawać, tracić; spędzać

forbidden – zakazany, zabroniony, niedozwolony

riddance – uwolnienie się, pozbycie się; good riddance – „krzyżyk na drogę!”; good riddance to bad rubbish – baba z wozu, koniom lżej

Dodaj komentarz