Reluctant love – Maximo Park

Nastrojowy numer, grany na żywo – „Reluctant love” w wykonaniu Maximo Park. Ciepła porcja muzyki na chłodny wieczór, plus, oczywiście kilka zastraszająco trudnych słówek – wszystko to poniżej!

We lie horizontal holding hands,
you converted me to many things,
it took a moment to make me see.
This time I’m not gonna wait until the winter,
I’m just gonna wait until the springtime.
I need to know how you really feel.

Waiting for your reluctant love
(hold me close and press yourself against me),
waiting for your reluctant love
(hold me close and press yourself against me).

We lie horizontal holding hands and the symmetry is all too clear.
I need to know how you really feel.
This time, I’m not gonna lose any momentum,
I’m not gonna wait until it’s midnight.
I wanna know what you think of me.

Waiting for your reluctant love (hold me close and press yourseld against me),
waiting for your reluctant love (hold me close and press yourself against me).
I’m not gonna wait.

In the only picture I have, you stare at the floor,
I wish I could have given you more.
You know me, I’ll sweep away the degree.
Waiting for your reluctant love.

Waiting for your reluctant love.
Waiting for your reluctant love
(hold me close and press yourseld against me,push yourself against me, hold yourself against me).


Leżymy poziomo trzymając się za ręce
nawróciłaś mnie na wiele rzeczy,
zabrało to chwilę, żeby sprawić że zobaczę.
Tym razem nie będę czekał do zimy,
Poczekam tylko do wiosny.
Muszę wiedzieć co naprawdę czujesz.

Czekając na twoją niechętną miłość
(trzymaj mnie blisko i przyciśnij się do mnie),
czekając na twoją niechętną miłość
(trzymaj mnie blisko i przyciśnij się do mnie).

Leżymy poziomo trzymając się za ręce i symetria jest cała zbyt jasna.
Muszę wiedzieć, co naprawdę czujesz.
Tym razem nie stracę żadnego rozmachu,
Nie zamierzam czekać do północy,
Chcę wiedzieć, co o mnie myślisz.

Czekając na twoją niechętną miłość (trzymaj mnie blisko i przyciśnij się do mnie),
Czekając na twoją niechętną miłość (trzymaj mnie blisko i przyciśnij się do mnie).
Będę czekał.


W jedynym zdjęciu jakie mam, gapisz się w podłogę,
Chciałbym móc dać ci więcej.
Znasz mnie, zamiotę stopień.
Czekając na twoją niechętną miłość.

Czekając na twoją niechętną miłość.
Czekając na twoją niechętną miłość.
(trzymaj mnie blisko i przyciśnij się do mnie,napieraj na mnie, trzymaj się na mnie).

Słowniczek:

to lie – leżeć; kłamać

horizontal – poziomy, poziomo, poziome

to hold – trzymać; to hold hands – trzymać się za ręce 

to convert – zamienić, przekonwertować, nawrócić na coś

things – rzeczy

until – aż do

winter – zima

to wait – czekać

reluctant – niechętny; to be reluctant to do sth – nie mieć ochoty robić czegoś 

to press against sth/sb – przycisnąć się do czegoś/kogoś; to press – naciskać, przyciskać

clear – jasny, wyraźny

momentum – pęd, impet, rozmach

midnight – północ

picture – zdjęcie, obraz, rysunek; kreślić

to stare at sth – gapić się na coś, patrzeć na coś; a stare spojrzenie 

to sweep – zamiatać, omiatać

degree – stopień, stopień naukowy

to push against sb – napierać na kogoś

to hold against sb – mieć coś komuś za złe

Dodaj komentarz