caught up

 

caught up – nadgoniony, dogoniony, dosięgnięty, uchwycony

Dodaj komentarz