Another Hundred People – w wykonaniu Mel C.

Another Hundred People to numer wprost z musicalu, tym razem jednak studyjne nagranie wykonywane przez byłą Spicetkę – Mel C wyjątkowo przypadło do gustu Songlish! 100 Like`ów – to trzeba jakoś uczcić! A dodatkowa korzyść z piosenki to wyjątkowe bogactwo w Prepositions!

Another hundred people just got off of the train
And came up through the ground,
While another hundred people just got off of the bus
And are looking around
At another hundred people who got off of the plane
And are looking at us
Who got off of the train
And the plane and the bus
Maybe yesterday.

It’s a city of strangers,
Some come to work, some to play.
A city of strangers,
Some come to stare, some to stay.
And every day
The ones who stay
Can find each other in the crowded streets and the guarded parks,
By the rusty fountains and the dusty trees with the battered barks,
And they walk together past upholstered walls with the crude remarks.
And they meet at parties through the friends of friends who they never
know.
„Do I pick you up or do I meet you there or shall we let it go?”
„Did you get my message? ‚Cause I looked in vain.”
„Can we see each other Tuesday if it doesn’t rain?”
„Look, I’ll call you in the morning or my service will explain.”
And another hundred people just got off of the train.

It’s a city of strangers,
Some come to work, some to play.
A city of strangers,
Some come to stare, some to stay.
And every day
Some go away
Or they find each other in the crowded streets and the guarded parks,
By the rusty fountains and the dusty trees with the battered barks,
And they walk together past upholstered walls with the crude remarks.
And they meet at parties through the friends of friends who they never
know.
Do I pick you up or do I meet you there or shall we let it go?”
„Did you get my message? ‚Cause I looked in vain.”
„Can we see each other Tuesday if it doesn’t rain?”
„Look, I’ll call you in the morning or my service will explain.”
And another hundred people just got off of the train.
And another hundred people just got off of the train,
And another hundred people just got off of the train,
And another hundred people just got off of the train.
Another hundred people just got off of the train.

Kolejna setka ludzi właśnie wysiadła z pociągu
I wyszła na ziemię,
Podczas gdy kolejna setka ludzi właśnie wysiadła z autobusu
I rozglądają się
Na kolejną setkę ludzi, która wysiadła z samolotu
I patrzą się na nas
Kto wyszedł z pociągu
I samolotu i autobusu
Może wczoraj.

To miasto obcych,
Niektórzy chodzą do pracy, niektórzy żeby się bawić.
Miasto obcych,
Niektórzy przychodzą się gapić, niektórzy, żeby zostać.
I każdego dnia
Ci, którzy zostają
Mogą znaleźć się w zatłoczonych ulicach i strzeżonych parkach,
Przy zaśniedziałych fontannach i pylistych drzewach z poobijaną korą,
I idą razem mijają oplakatowane ściany z surowymi uwagami.
I spotykają się na przyjęciach przez przyjaciół przyjaciół, których nigdy nie
znają.
Czy podwożę cię, czy spotykamy się tam, czy odpuszczamy?”
„Czy dostałeś moją wiadomość? ‚Bo czekałem na próżno.”
„Możemy się widzieć co drugi wtorek, jeśli nie będzie padać?”
„Zrozum, zadzwonię do ciebie rano, albo moja służba wyjaśni.”
I kolejna setka ludzi właśnie wysiadła z pociągu.

To miasto obcych,
Niektórzy chodzą do pracy, niektórzy żeby się bawić.
Miasto obcych,
Niektórzy przychodzą się gapić, niektórzy, żeby zostać.
I każdego dnia
Ci, którzy zostają
Mogą znaleźć się w zatłoczonych ulicach i strzeżonych parkach,
Przy zaśniedziałych fontannach i pylistych drzewach z poobijaną korą,
I idą razem mijają oplakatowane ściany z surowymi uwagami.
I spotykają się na przyjęciach przez przyjaciół przyjaciół, których nigdy nie
znają.
„Czy podwożę cię, czy spotykamy się tam, czy odpuszczamy?”
„Czy dostałeś moją wiadomość? ‚Bo szukałem na próżno.”
„Możemy się widzieć co drugi wtorek, jeśli nie będzie padać?”
„Zrozum, zadzwonię do ciebie rano, albo moja służba wyjaśni.”
I kolejna setka ludzi właśnie wysiadła z pociągu.
I kolejna setka ludzi właśnie wysiadła z pociągu.,
I kolejna setka ludzi właśnie wysiadła z pociągu.,
I kolejna setka ludzi właśnie wysiadła z pociągu..
Kolejna setka ludzi właśnie wysiadła z pociągu.

Słowniczek:

another – koiejny, następny

to get off – wysiadać, wyruszać, zsiadać

to come up – wyjść na górę, wchodzić na górę, podejść, zbliżyć się, przyjechać

to get off: – wysiąść 

of the bus – z autobusu

of the train – z pociągu

of the plain – z samolotu

to look around – rozglądać się, oglądać się za siebie, oglądać się za czymś

to look at sth – patrzeć na coś

maybe – może

yesterday – wczoraj;I wasn`t born yesterday” – nie jestem głupi (dosł: nie urodziłem się wczoraj!)

strangers – obcy, nieznajomi

to stare at sb/sth – gapić się na kogoś/coś

to stay – zostać, pozostać, przebywać

crowded – zatłoczony, tłoczny; a crowd – tłum

guarded  – strzeżony, ostrożny; a gurad – strażnik, straż

rusty – zardzewiały

dusty – zakurzony, pylisty

battered – sfatygowany, bity, maltretowany, zszargany

bark – kora; to bark – szczekać

a poster – plakat

crude – prymitywny, prosty, nieokrzesany, surowy

remark – uwaga, komentarz

to pick sb up – podwieźć kogoś (= to give sb a lift), przyjechać po kogoś

to let sth go – odpuszczać

in vain – daremnie, na darmo, na próżno

service – obsługa, pracownik serwisu, służba, pomoc

to explain – wyjaśnić, wyjaśniać, tłumaczyć

to rain – padać (o deszczu)

[/ezcol_1fifth_end]

Dodaj komentarz