City of Stars – La La Land – Vocabulary

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Welcome to your City of Stars - La La Land Vocabulary 1

1.Embrace
2. Glance
3. Brightly
4.Rush
5.Crowded
6. Finally
7. Reeling
8. Smokescreen

Dodaj komentarz