Say, Speak, Tell, Talk – jak rozróżnić „mówienie”?

Piosenki mogą się przydać nie tylko do nauki słówek, ale i do zapamiętania fraz i gramatyki. W języku angielskim wiele jest zwrotów, bądź słówek, łączących się z konkretnymi sformułowaniami, co jest nie lada wyzwaniem dla uczących się. O ile jednak łatwiej zapamiętać jakiś zwrot wraz z melodyjką w tle i unaocznionym do owych celów teledyskiem! Nie wierzysz? Sprawdź, naucz się i baw się świetnie! 🙂

W niniejszym wpisie zostaną omówione różnice między użyciem słów: Say i Tell oraz Speak i Talk – kiedy używać, jak używać, jakie są zwroty charakterystyczne dla danych słów – a to wszystko z filmikiem i przykładami piosenek! 🙂

to SAY – mówić, powiedzieć, twierdzić, odezwać się, mieć na myśli

Czasownika SAY używamy w:

  1. Mowie zależnej i niezależnej:

„She said, that it was our last meeting” – „Powiedziała, że to było nasze ostatnie spotkanie”

„He said: „Good Evening” – „Powiedział „dobry wieczór”

2. Say + that + something  (powiedzieć, że + reszta zdania)

„Mary said, that she would be late” – Mary powiedziała, że będzie spóźniona.

3. Say + to  (powiedzieć do (kogoś))

„He said to Mary, that he wanted to marry her” – Powiedział Mary, że chce ją poślubić.

SAY  może więc być użyte w różny sposób, ale na pewno NIE używamy formuły SAY + zaimek osobowy, a więc:

She said him, that he is a liar.   – ŹLE!!!  🙁

She said to him, that he is a liar. – DOBRZE 🙂

lub też:

She told him, that he is a liar – DOBRZE  🙂

I tym sposobem zwinnie przeszliśmy do konkurencyjnego czasownika dla SAY, a mianowicie  – TELL:

to TELL – powiedzieć, wiedzieć, poznać, informować

To TELL używamy w następujących okolicznościach:

  1. W mowie zależnej i niezależnej:

„She told me, that it was our last meeting” – Powiedziała mi, że to było nasze ostatnie spotkanie.

„She told me about our last meeting”  – Powiedziała mi o naszym ostatnim spotkaniu.

Tell niemal zawsze łączy się z zaimkiem osobowym występującym zaraz po „Tell” – ot i tu jest jego główna tajemnica (np. tell me, tell him, told her, tells them)

2. Tell + Somebody + (about) + Something (powiedzieć + KOMUŚ + (o czymś) + reszta zdania)

„Tell me about youreself” – Opowiedz mi o sobie.

„Tell me lies”. – Opowiadaj mi kłamstwa.

3. Tell + somebody + to do + something (powiedzieć + komuś + żeby coś zostało zrobione)

„Tell him to stop doing that” – Powiedz mu, żeby przestał to robić.

„Dad tells us to study hard” – Tata mówi nam, żebyśmy się intensywnie uczyli.

Kolejne dwa „konkurencyjne dla siebie” czasowniki, czyli SPEAK i TALK – jedynie kilkoma zasadami różnią się w zastosowaniu.

To SPEAK – mówić, rozmawiać z kimś, wypowiadać (słowa), przemawiać, odezwać się

Speak używamy w następujących konfiguracjach:

  1. SPEAK + to / with + somebody – rozmawiać z kimś  (często przy rozmowach telefonicznych)

„Can I speak to Mr Smith?” – Czy mogę rozmawiać z panem Smithem?

„I am speaking with Sarah” – Rozmawiam z Sarah.

2. Speak + a language – (mówić w jakimś języku lub w sytuacjach związanych z mówieniem jakimś językiem)

„Do you speak Polish?” –  Czy mówisz po polsku?

„I speak four languages fluently” – Mówię płynnie w czterech językach.

„SPEAK” można uznać za czasownik bardziej „oficjalny”, niż „TALK„.

To TALK – rozmawiać, opowiadać, mówić, pogadać, gadać

TALK używamy w sformułowaniach:

  1. TALK + to + somebody (rozmawiać z kimś, mówić do kogoś)

„Let me talk to him” – Pozwól mi  z nim porozmawiać.

„I am talking to you!” – Mówię do ciebie!

2. TALK + with + somebody (rozmawiać z kimś)

„Mary is talking with John” – Mary „gada” z Johnem.

Różnica między Talk a Speak jest przede wszystkim taka, że Speak jest czasownikiem, który stosujemy w sytuacjach formalnych, gdy np. rozmówcy są nam nieznani. Talk z kolei jest czasownikiem stosowanym do znanych nam rozmówców, np. przyjaciół.

 

 

 

Dodaj komentarz