work out

 

to work out – realizować, opracować, opracowywać; ćwiczyć (fizycznie)

Dodaj komentarz