meant to be

to be meant to be sth – być stworzonym do czegoś, być stworzonym by coś robić

to be meant for sb – być stworzonym dla kogoś

meant to be – miało być

Dodaj komentarz