light up

 

to light up – zapalać się, zapalać, oświecać