laugh at

 

to laugh at – śmiać się z, uśmiać się z