in advance

in advance – z góry, z wyprzedzeniem, zawczasu

Dodaj komentarz