come on

 

to come on – zbliżać się, nadchodzić

Come on! – Daj spokój!; Chodź!