blast

 

blast – podmuch, ładunek

to blast – wysadzić w powietrze, buchać; kląć