be about

 

to be about to do sth – mieć właśnie coś zrobić